Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
13
czerwca
czwartek
Antoni, Lucjan, Gracja
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

2020

Budżet Gminy Kościan w 2020 roku

Budżet Gminy Kościan w 2020 r. osiągnął po stronie dochodów 114.437.943,87 zł, a po stronie wydatków kwotę 99.923.340,74 . Podobnie jak w latach poprzednich budżet został zrealizowany na wysokim poziomie. Dochód na jednego mieszkańca wyniósł 7.062 zł i był o 1472 zł wyższy jak w roku poprzednim. Największy udział w dochodach stanowiły dochody własne - 31,5 mln zł (27,5%) i udziały w podatkach PIT i CIT w kwocie 16,4 mln zł (14,3%) oraz pozyskane środki zewnętrzne w kwocie 22,9 mln zł (20%), co łącznie stanowi prawie 62% całości dochodów. W dochodach własnych przeważał podatek od nieruchomości (43,3%). W liczbach bezwzględnych było to o 1,6 mln zł więcej jak rok temu przy tych samych stawkach podatku. Duży „zastrzyk” środków dostarczyły także opłata eksploatacyjna (12,6%) oraz zwrot podatku VAT (10%). Dotacje celowe i subwencje stanowiły w sumie 38% dochodów.

Po stronie wydatków najwięcej środków z budżetu gminy przeznaczono na zadania związane z opieką społeczną i świadczeniami 500+ (29,7%) oraz zadania oświatowo-wychowawcze (24,8%). Na gospodarkę wodno-ściekową wydano łącznie 20,6% budżetu, a na budowę i utrzymanie dróg - 10,6%. W roku 2020 Gmina Kościan przeznaczyła na wydatki majątkowe kwotę ponad 26,2 mln zł. Środki te zasiliły głównie inwestycje związane z gospodarką ściekową (48%) oraz inwestycje drogowe (36%).  

Największymi zadaniami finansowanymi w 2020 roku były:

1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie z solarną suszarnią osadów: 10.421.391,57 zł

2) Rozbudowa budynku remizy OSP w Racocie: 846.508,62 zł

3) Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej w Widziszewie: 2.730.913,64 zł

4) Przebudowa drogi gminnej w ul. Betkowskiej w Nowym Luboszu: 1.330.836,42 zł

5) Przebudowa ul. Ogrodowej w Katarzyninie: 747.076,48 zł

6) Utwardzenie nawierzchni łącznika ul. Szkolnej i Parkowej w Turwi: 303.119,37 zł

7) Budowa drogi ratunkowej na letnisku w Nowym Dębcu: 95.080,10 zł

8) Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach: 664.113,23 zł

9) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej i Ogrodowej w Nowym Luboszu: 807.930,06 zł

10) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej, Słonecznej, Wichrowej, Wiatrakowej i Bojanowskiego w Starym Luboszu: 408.921,76 zł

11) Budowa sieci wodociągowej w Sepienku: 481.920,00 zł

12) Budowa sieci wodociągowej w Darnowie: 493.141,76 zł

13) Budowa sieci wodociągowej Bonikowo – Łagiewniki: 348.907,79 zł

14) Budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej w Racocie: 252.189,74 zł

15) Montaż instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w Widziszewie, Pianowie i Wyskoci oraz na kompleksie sportowym Orlik w Racocie: 207.367 zł

16) dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy DW308 Racot – Katarzynin: 674.140 zł

17) dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 3917P Racot-Darnowo-Wyskoć: 984.000 zł

18) dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 3941P w Szczodrowie: 467.100 zł

19) dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Nacławiu: 552.400 zł

20) dofinasowanie budowy ul. Pułaskiego w Kościanie: 800.000 zł

W ramach wydatków majątkowych realizowano jeszcze kilkanaście mniejszych inwestycji oraz przygotowywano projekty pod kolejne zadania. Gmina udzielała także dotacji podmiotowych i celowych dla podmiotów realizujących zadania gminne, a sołectwa realizowały swoje zadania w ramach funduszu sołeckiego, który w poprzednim roku zamknął się całkowitą kwotą niemal 1 mln zł.

Na koniec roku 2020 odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 14,5 mln zł, a zobowiązania w kwocie 10,5 mln zł w całości dotyczyły zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW. Stan zadłużenia Gminy Kościan na koniec poprzedniego roku stanowił 9,1% dochodów. (md)

 

Aktualności aktualności
11 czerwca 2024 Album o Turwi, Chłapowskich i pracy organicznej
10 czerwca 2024 Nadleśnictwo Kościan jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Czerwiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30