Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
21
lipca
niedziela
Andrzej, Wiktor, Daniel
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

OPIS GMINY

Gmina Kościan leży w Wielkopolsce, w powiecie kościańskim. Zajmuje obszar o powierzchni 202,5 km² i jest zamieszkana przez ponad 16000 mieszkańców w 37 wsiach i 7 przysiółkach. Największymi miejscowościami są Kiełczewo, Racot i Stare Oborzyska. W centrum Gminy znajduje się miasto Kościan, które jest odrębnym samorządem. Naszym atutem jest położenie. Przez gminę prowadzi droga krajowa z Poznania do Wrocławia oraz droga wojewódzka z Nowego Tomyśla do Gostynia. Te szlaki komunikacyjne uzupełnia połączenie kolejowe między Poznaniem i Wrocławiem.

Otwartość, przedsiębiorczość oraz „młodość w myśleniu”, charakteryzująca mieszkańców naszej gminy, przekłada się na jej charakter. Gmina Kościan to gmina rolnicza, rozwijająca się gospodarczo i otwarta na inwestycje. Już na początku lat dziewięćdziesiątych gmina została całkowicie zgazyfikowana, a mieszkańcy otrzymali dostęp do alternatywnego źródła energii. W naszej gminie działa blisko 1300 gospodarstw rolnych. Największym atutem rolników jest ich otwartość na nowoczesne rozwiązania i współpracę. Są spadkobiercami nowatorskich idei generała Dezyderego Chłapowskiego, który wprowadził do naszego krajobrazu zadrzewienia śródpolne, a ze swojego majątku w Turwi uczynił nowoczesne gospodarstwo rolne i stał się gorącym orędownikiem pracy organicznej. Ponadto o przedsiębiorczości mieszkańców świadczy liczba ponad 900 działających podmiotów gospodarczych. Z każdym rokiem chętniej rozpoczynają oni własną działalność gospodarczą, głównie usługową, co zdecydowanie poprawia sytuację na gminnym rynku pracy. Nowoczesny obraz naszej gminy uzupełnia, jedna z najnowocześniejszych i największych w kraju, Kopalnia Gazu Ziemnego w Kokorzynie. Wyjątkowe jest nie tylko to, że na terenie gminy są miliardy metrów sześciennych gazu, ale także fakt, że tańszy gaz to dobry argument dla obecnych i potencjalnych inwestorów, chociażby w naszych strefach inwestycyjnych w Widziszewie i Pianowie.

W ostatnich latach priorytetem dla nas są inwestycje drogowe i  sanitacyjne. Gmina Kościan dotychczas zainwestowała prawie 16 mln zł na zadania związane z zaopatrzeniem w wodę (ujęcia wody, stacje i sieć wodociągową) oraz ponad 38,5 mln zł na inwestycje związane ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków (oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i  przepompowniami). Zdecydowana większość środków na te zadania pochodziła wprost z budżetu Gminy Kościan, a środki pomocowe zewnętrzne stanowiły niespełna 1/5 wartości tych inwestycji. Długość dróg gminnych wynosi ponad 145 km. Są nimi ulice oraz tranzyty między miejscowościami. Około 50 kilometrów z nich ma utwardzenie z kostki lub bitumiczne. Rok po roku dynamicznie modernizujemy kolejne drogi, przebudowując je kompleksowo i wyposażając w nową nawierzchnię, odwodnienia, kanalizację oraz energooszczędne oświetlenie. Dzięki temu uzyskaliśmy tytuł Gminy Przyjaznej Energii.

Nie pozostajemy obojętni na edukację, sport i rekreację. Wybudowaliśmy dwa nowoczesne gimnazja z pełnowymiarowymi halami sportowymi, a przy czterech szkołach podstawowych powstały sale gimnastyczne z pełnym wyposażeniem. Wykorzystując środki unijne i krajowe remontujemy świetlice wiejskie i tworzymy tereny rekreacyjne. Atrakcyjne place zabaw są dostępne w 33 wsiach. Mamy kilkanaście kompleksów sportowych. Wspólnie z samorządem powiatu budujemy ścieżki rowerowe, promujemy aktywny wypoczynek, m.in. w naszym ośrodku letniskowym w Nowym Dębcu nad J. Wonieść. Wiele pożytku przyniósł również wprowadzony od kilku lat Fundusz Sołecki. Stał się inspiracją dla inwestycji w „małą architekturę” oraz do poprawy czystości i porządku w wioskach. W ciągu ostatnich dziesięciu lat pozyskaliśmy ponad 27,5 mln zł środków zewnętrznych na nasze inwestycje. Przy tym wszystkim kondycja finansowa Gminy Kościan pozostaje bardzo dobra. Rokrocznie z budżetu gminy desygnujemy około 25 % środków na wydatki majątkowe, co plasuje nas bardzo wysoko w rankingach województwa wielkopolskiego, podobnie jak zadłużenie oscylujące na poziomie niespełna 10 % dochodów gminy. Współpracujemy głównie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, WFOŚiGW w Poznaniu, Lokalną Grupą Działania Gościnna Wielkopolska. Od lat realizujemy ponadto współpracę z gminami partnerskimi w Sumeg na Węgrzech i Bohdalov w Czechach. Zapraszamy do nas w myśl hasła – „Tu warto mieszkać, pracować i działać…”.

Aktualności aktualności
19 lipca 2024 Gmina Kościan z dofinansowaniem na doposażenie OSP
17 lipca 2024 Wyraz współczucia rodzinie i bliskim z powodu śmierci śp. Danieli Mikołajczyk
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Lipiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31