Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
20
lipca
sobota
Czesław, Hieronim, Fryderyk
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

ZBIORNIK SEPIENKO

Zbiornik Sepienko – chronologia działań

 - 06.05.2014 – podjęcie Uchwały Nr XXXIX/453/14 Rady Gminy Kościan w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Kościan”; w opracowaniu tym przyjęto cel szczegółowy: „Racjonalne gospodarowanie środowiskiem” wraz z celem operacyjnym: „Ograniczenie materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności i odpadowości gospodarki, zatrzymanie wody w środowisku” za pomocą takich zadań jak m.in. „Promowanie odtwarzania małych zbiorników wody w celach retencyjnych”;

- 14.10.2014 – zawiadomienie Wójta Gminy Kościan o wszczęciu na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie postępowania administracyjnego w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zbiornik wodny Sepienko”;

- sierpień 2015 – opracowanie wstępnej oceny środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Zbiornik małej retencji Sepienko” przez prof. dra hab. Inż. Czesława Przybyłę – specjalisty w zakresie gospodarowania wodą w rolnictwie, biegłego z listy wojewody wielkopolskiego nr uprawnień 0093, rzeczoznawcy SITWM nr uprawnień 1111/80, prof. dra hab. Jana Kryszaka – specjalisty z zakresu geobotaniki i łąkarstwa, dra Karola Mrozika – specjalisty z zakresu kształtowania środowiska i planowania przestrzennego;

- 14.10.2015 – podjęcie Uchwały Nr X/115/15 Rady Gminy Kościan  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościan w zakresie wyznaczenia obszarów zbiorników wodnych m.in. w obrębie wsi Sepienko i Łagiewniki; projekt zmiany tego Studium jest pozytywnie zaopiniowany bez uwag w odniesieniu do planowanego „Zbiornika małej retencji Sepienko”;

- październik 2016 – opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Zbiornik małej retencji Sepienko” przez Biuro Inżynieryjno – Konsultingowe prof. Czesława Przybyły;

- 10.03.2017 – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika wodnego Sepienko”;

Strefa mieszkańca
Strefa mieszkańca - informacje Wnioski i dokumenty Struktura organizacyjna Strategie i Programy Regulaminy Organizacje społeczne Studium i Plany Miejscowe Jednostki organizacyjne Współpraca z organizacjami pozarządowymi Zarządzanie kryzysowe Wywóz śmieci i nieczystości Stawki opłat za wodę i ścieki Awarie oświetlenia ulicznego Budżet Podatki
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK AKCYZOWY PODATEK ROLNY PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Cmentarze komunalne Stawki dzierżawy Powstańcy Wielkopolscy i żołnierze Czujniki monitorujące stan jakości powietrza Cyberbezpieczeństwo
Aktualności aktualności
19 lipca 2024 Gmina Kościan z dofinansowaniem na doposażenie OSP
17 lipca 2024 Wyraz współczucia rodzinie i bliskim z powodu śmierci śp. Danieli Mikołajczyk
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Lipiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31