Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
21
lipca
niedziela
Andrzej, Wiktor, Daniel
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

OSP TUREW

Prezes: Bryszak Eugeniusz

Naczelnik: Sabinowski Krzysztof

Jednostka powstała w 1932 roku i liczy 35 członków

Adres strażnicy: Turew, ul. Podgórna 4

Jednostka typu: S


 2012

OSP Turew podsumowała działalność w roku 2011


2011

Srebrny Krzyż Zasługi dla Druha Kazimierz Gołembki oraz
Brązowy Krzyż Zasługi dla Druha Jacka Szlechta

Zmarł po służbie

Ostatnie pożegnanie Druha Kazimierza Gołembki

Tytuł „Działacza OSP Roku 2010 Powiatu Kościańskiego”
dla Druha Euegeniusza Bryszaka

2010

Samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Turew

 

 


 


 Historia OSP Turew
przedstawiona przez Prezesa jednostki dh Eugeniusza Bryszaka 
w dniu obchodów 80-lecia OSP Turew w dniu 22.09.2012r.

      Ochotnicza Straż Pożarna w Turwi została złożona w 1932 roku. Założycielami i zarazem jej pierwszym zarządem byli:
  • Jan Komorowski
  • Sylwester Kędzierski
  • Stanisław Sobkowiak
  • Józef Kaczmarek
  • Antoni Jaśniak
  • Franciszek Płocieniak

     Od początku istnienia posiadali sikawkę konną zakupioną przez właściciela majątku ziemskiego Krzysztofa Morawskiego.
     W czasie II wojny światowej aktywność jednostki jako organizacji zmalała. Po zakończeniu wojny działalność jednostki została wznowiona przez wcześniej wymienionych druhów strażaków. W 1951 został wybrany nowy zarząd. Rozpoczął działalność w składzie:
  • Prezes: Piotr Szmid
  • Naczelnik: Michał Olszak
  • Sekretarz: Stanisław Sobkowiak
  • Skarbnik: Czesław Sztul
  • Członkowie: Walenty Szułkiewicz, Jan Gulik
     Zarząd ten działał od 1960 roku, w którym nastąpiła zmiana na funkcji Prezesa i Skarbnika. Prezesem został Stefan Michałkowski, a Skarbnikiem Antoni Gidaszewski. Wybrano także mechanika – Juliana Koniecznego i Komisję Rewizyjną – Stanisław Szlecht, Walenty Zakrzewski, Czesław Buchert, Stanisław Taczkowski; doszło stanowisko mechanika. W tym czasie jednostka otrzymała na wyposażenie pierwszy samochód marki „Star”. Pierwszymi kierowcami – mechanikami byli: Stanisław Taczkowski i Walenty Kasprzak. W ten sposób zakres działania Jednostki rozszerzył się. Następnym pojazdem był „Żuk” GLM. W latach 70 –tych funkcję prezesa przejął druh Andrzej Majchrzycki, a funkcję naczelnika druh Czesław Tul. Jednostka jest w dużej mierze wspomagana przez miejscowy zakład PGR. Starsi druhowie ze względu na wiek ustępują miejsca młodych. Zostają wybrani nowi kierowcy – mechanicy w osobach Kazimierz Gołembka, Janusz Gulik.
     W 1980 r. otrzymano następny samochód STAR 25 GBM. Jednostka w swojej działalności miała wzloty i upadki, a ukoronowaniem całej działalności w roku 1983 było wręczenie sztandaru. Okazją było 50-lecie działalności. Jednostka została odznaczona Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Sztandar ufundowało społeczeństwo wsi Turew i Kombinat PGR Czempiń. W roku 1985 jednostka otrzymała nową remizę w zabudowaniach gospodarstwa PGR a także nowy samochód STAR 200 GBM. W 1985 roku zmarł ostatni z założycieli OSP w Turwi druh Franciszek Płocieniak. Od 1987 działa nowy zarząd w składzie: Prezes – Andrzej Majchrzycki, Naczelnik – Eugeniusz Bryszak, Sekretarz – Tadeusz Płomieniak, Skarbnik – Kazimierz Gołembka, członkowie – Henryk Gumpert, Albin Harendarz. W roku 1991 następuje zmiana w zarządzie na stanowisku Sekretarza. Zostaje wybrany Jacek Szlecht. Zmienia się także Komisja Rewizyjna. Zostają wybrani: Przewodniczący Stanisław Szlecht, Ryszard Brygier, Zygmunt Matyja.
     W 2000 r. jednostka otrzymuje nową motopompę TOHATUS i pompę pływającą. W roku 2001 zostaje wybrany nowy zarząd w składzie: Prezes – Andrzej Majchrzycki, Wiceprezes – Zbigniew Domagała, Wiceprezes – Henryk Gumpert, Naczelnik – Eugeniusz Bryszak, Zastępca Naczelnika – Wiesław Woźny, Sekretarz – Jacek Szlecht, Skarbnik – Kazimierz Gołembka, Gospodarz – Janusz Gulik, Kronikarz – Jarosław Gadomski, Członek Zarządu – Robert Matyja, Komisja Rewizyjna: Stanisław Szlecht, Ryszard Brygier, Zygmunt Matyja.
     W roku 2004 rozpoczęto budowę nowej strażnicy, którą ukończono w 2005, a 25 września 2005 roku dokonano otwarcia i poświęcenia. Przy tej okazji obchodziliśmy 75 –lecie istnienia naszej jednostki. Z inicjatywy strażaków odnowiono również pomnik – figurę Serca Jezusowego. W 2005 roku OSP Turew wzbogaciła się o nowy sprzęt – pompę szlamową i agregat prądotwórczy. W roku 2006 na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy zarząd:
  • Prezes – Majchrzycki Andrzej
  • Wiceprezes – Domagała Zbigniew
  • Wiceprezes naczelnik – Bryszak Eugeniusz
  • Sekretarz – Szlecht Jacek
  • Skarbnik – Gołembka Kazimierz
  • Kronikarz – Gadomski Jarosław
  • Gospodarz – Gumpert Henryk
  • Członek Matyja Robert
  • Komisja rewizyjna: Przewodniczący – Idkowiak Bogusław, Członkowie: Matyja Zygmunt, Brygier Ryszard.
     W 2006 roku zostaje zainstalowany nowy sms-owy system alarmowania strażaków, zakupiono 2 aparaty nadciśnieniowe. Pierwsi druhowie biorą udział w kursie pomocy medycznej. W roku 2008 nasza jednostka zostaje wyposażona w zestaw PSP R-1, co daje nam możliwość udzielania pomocy medycznej ofiarom wypadków drogowych. Na zebraniu sprawozdawczym pada myśl o zmianie samochodu pożarniczego. W 2010 r. za sprawą Gminy Kościan zostaje zakupiony samochód GBA 2,5/16 MAGIRUS, a dnia 25 lutego 2010 przekazany przez Henryka Bartoszewskiego – Wójta Gminy Kościan i poświęcony przez proboszcza Wojciecha Rzeźnika. Rok 2011 jest rokiem wyborczym. Następuje zmiana w składzie zarządu. Rezygnuje nasz długoletni prezes Andrzej Majchrzycki a zarząd przedstawia się następująco:
  • Prezes – Eugeniusz Bryszak
  • Wiceprezes – Zbigniew Domagała
  • Wiceprezes - Naczelnik – Jacek Szlecht
  • Zastępca naczelnika – Krzysztof Sarbinowski
  • Sekretarz – Olga Szlecht
  • Skarbnik – Kazimierz Gołembka
  • Gospodarz – Bogusław Idkowiak
  • Kronikarz – Jarosław Gadomski
  • Członek – Robert Matyja
  • Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Michał Buchert, Członek: Zygmunt Matyja, Marek Szlecht.
     Rok 2011 był bardzo trudnym rokiem ze względu na anomalia pogodowe. Jednostka miała bardzo dużo wyjazdów do pompowania wody z zalanych piwnic. Po powrocie z jednej z akcji 21 lipca zmarł nasz najbardziej zasłużony strażak Kazimierz Gołembka (chwila ciszy dla wszystkich druhów).
     Ze względu na śmierć druha następuje zmiana na stanowisku Skarbnika - zostaje nim Jarosław Gadomski. Podczas ostatniego zebrania Zarządu obowiązki Jarosława Gadomskiego jako Kronikarza przejęła Magdalena Naskręt.
     Jednostka we wszystkich latach swojej działalności startuje w zawodach pożarniczych i osiąga znaczne sukcesy. Jednostka OSP Turew mimo wielu zmian społecznych i politycznych nadal prężnie działa. Obecnie OSP Turew liczy 37 druhów i 4 druhny oraz dwie drużyny młodzieżowe – dziewczęcą i chłopięcą.

Strefa mieszkańca
Strefa mieszkańca - informacje Wnioski i dokumenty Struktura organizacyjna Strategie i Programy Regulaminy Organizacje społeczne Studium i Plany Miejscowe Jednostki organizacyjne Współpraca z organizacjami pozarządowymi Zarządzanie kryzysowe Wywóz śmieci i nieczystości Stawki opłat za wodę i ścieki Awarie oświetlenia ulicznego Budżet Podatki
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK AKCYZOWY PODATEK ROLNY PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Cmentarze komunalne Stawki dzierżawy Powstańcy Wielkopolscy i żołnierze Czujniki monitorujące stan jakości powietrza Cyberbezpieczeństwo
Aktualności aktualności
19 lipca 2024 Gmina Kościan z dofinansowaniem na doposażenie OSP
17 lipca 2024 Wyraz współczucia rodzinie i bliskim z powodu śmierci śp. Danieli Mikołajczyk
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Lipiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31