Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
13
czerwca
czwartek
Antoni, Lucjan, Gracja
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

KONKURS OFERT 2022

POMOC SPOŁECZNA

  • Ogłoszenie: Zarządzenie Nr 56 / 2021 z dnia 01.12.2021r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2022 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej.

  • Nabór do Komisji konkursowej: TUTAJ

 KULTURA FIZYCZNA

  •  Ogłoszenie: Zarządzenie Nr 68 / 2021 z dnia 22.12.2021r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2022 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

  • Nabór do Komisji konkursowej: TUTAJ

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

  • Ogłoszenie: Zarządzenie Nr 69 / 2021 z dnia 22.12.2021r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2022 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

  • Nabór do Komisji konkursowej: TUTAJ

 

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

  • Ogłoszenie: Zarządzenie Nr 70 / 2021 z dnia 22.12.2021r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2022 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz U. z 2021r., poz. 711 ze zm.).

 


DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCE
ROZWÓJ WSPÓLNOT LOKALNYCH
   

  • Ogłoszenie: Zarządzenie Nr 71/2021 z dnia 22.12.2021r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2022 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

  • Druki: TUTAJ

  • Nabór do Komisji konkursowej: TUTAJStrefa mieszkańca
Strefa mieszkańca - informacje Wnioski i dokumenty Struktura organizacyjna Strategie i Programy Regulaminy Organizacje społeczne Studium i Plany Miejscowe Jednostki organizacyjne Współpraca z organizacjami pozarządowymi Zarządzanie kryzysowe Wywóz śmieci i nieczystości Stawki opłat za wodę i ścieki Awarie oświetlenia ulicznego Budżet Podatki
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK AKCYZOWY PODATEK ROLNY PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Cmentarze komunalne Stawki dzierżawy Powstańcy Wielkopolscy i żołnierze Czujniki monitorujące stan jakości powietrza Cyberbezpieczeństwo
Aktualności aktualności
11 czerwca 2024 Album o Turwi, Chłapowskich i pracy organicznej
10 czerwca 2024 Nadleśnictwo Kościan jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Czerwiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30