Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
21
lipca
niedziela
Andrzej, Wiktor, Daniel
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

OSP KOKORZYN

Prezes: Michalski Tomasz

Naczelnik: Wasielewski Tomasz

Adres email: wasielewskistraz@gmail.com

Jednostka powstała w 1933 roku i liczy 75 członków

Adres strażnicy: Kokorzyn, ul. Kościańska 30A

Jednostka typu: S

 


 

2013

80 - lecie OSP Kokorzyn oraz wręczenie Sztandaru jednostce


 

Rys historyczny OSP Kokorzyn 
przedstawiona przez Sekretarza jednostki Monikę Jankowską 
w dniu obchodów 80-lecia OSP Kokorzyn w dniu 08.06.2013r.

     Na podstawie protokołów i sprawozdań z zebrań oraz z przekazów ustnych najstarszych członków wiemy, że OSP w Kokorzynie została założona w 1933 roku. Wszystkie jubileusze oraz sprawozdania i wykazy odnosiły się zawsze do roku 1933 jako roku założenia jednostki.

     Założycielami jej byli: Bajstok Antoni, Górny Feliks, Walachowski. Za zgodą właściciela ziemskiego, Traugutta Hildebrandta zostały, udostępnione pomieszczenia na remizę strażacką w podwórzu jego majątku. Znajdowała się w niej: sikawka konna, kufa na wodę, węże i inny sprzęt strażacki. Strażacy mieli pod swoją opieką wioskę Kokorzyn, Pelikan, Godziszewo oraz pomagali w sąsiedztwie.

     Po pięcioletniej przerwie, spowodowanej okupacją Polski przez hitlerowskie Niemcy, odbyło się zebranie, z którego treść protokołu odczytam: 

Protokół

     "W dniu 14 sierpnia 1945 roku odbyło się reorganizacyjne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokorzynie, pod przewodnictwem byłego prezesa Bajstoka Antoniego, przy udziale 41 zebranych.

     Ponieważ wszyscy zebrani wypowiedzieli się jednomyślnie nad utworzeniem stowarzyszenia w tutejszej gromadzie, przystąpiono natomiast do ukonstytuowania zarządu, w którego skład weszli:

1. Bajstok Antoni – prezes
2. Ciszewicz Stefan – naczelnik
3. Górny Feliks – podnaczelnik
4. Jankowiak Michał – sekretarz
5. Walachowski Antoni – skarbnik
6. Polus Stefan – gospodarz


     Do komisji rewizyjnej weszli:

1. Matecki Ignacy – przewodniczący
2. Szklarski Antoni
3. Waligóra Paweł

     Członkowie wyrazili zgodę, że zebrania plenarne odbywać się będą w pierwszą niedzielę każdego miesiąca o godzinie 15:30. wpisowe ustalono w wysokości 5 złotych, składkę miesięczną uchwalono w wysokości 2 złote.

     Po wielkim zadowoleniu obecnych zebranie zakończono wspólnym odśpiewaniem "Boże, coś Polskę".

                                                                  Podpisano
                                                                  Prezydium: 
                                                                     Bajstok Antoni,
                                                                     Jankowiak Michał, 
                                                                     Waligóra Paweł.


     W roku 1950, umiera prezes Bajtok Antoni. Następnymi prezesami byli kolejno: Szklarski Stanisław, Tomczyk Józef, Laboch Józef, Bajstok Stanisław, Maćkowiak Tadeusz. A funkcje naczelników kolejno pełnili: Zemler Jakub, Karwatka Franciszek, Laboch Henryk, Szczerbal Czesław, Tomczyk Marian, Maćkowiak Tadeusz, Bajtok Stanisław, Żurek Jerzy. Członkowie OSP byli w tym okresie i latach następnych, najbardziej aktywną organizacją w wiosce. Oprócz spraw przeciwpożarowych, to oni, członkowie OSP, tworzyli życie kulturalne w swojej miejscowości i okolicy. Zapraszali mieszkańców sąsiednich wiosek na uroczystości, zabawy i przedstawienia. Z przedstawieniami wyjeżdżali również do pobliskich miejscowości. Niektóre z ważniejszych wydarzeń odnajdujemy w zachowanych sprawozdaniach i raportach OSP:

Kokorzyn,  dnia 12 maja 1957 roku.
Sprawozdanie z uroczystości poświęcenia Krzyża, obrazu świętego Floriana, sikawki, remizy oraz sprzętu strażackiego.

     W dniu 12 maja 1957 roku mieszkańcy wiosek Kokorzyna, Krzana, Szczodrowa i Sierakowa przeżywali wspaniałą uroczystość, jaka odbyła się w Kokorzynie. W wymienionym dniu, na uroczyste zebranie, które rozpoczęło się o godzinie 14-tej, przybył ksiądz prałat Sworowski, w charakterze chrzestnych byli obecni przedstawiciele wyżej wymienionych wiosek, z ramienia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej przybył ob. Zgrabka Władysław z Komedy Rejonowej oraz komendanci z sąsiednich wiosek.

     Słowami "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” uroczystość zagaił komendant dh Karwatka, który następnie w serdecznych słowach powitał wszystkich przybyłych gości oraz całą brać strażacką. Po odśpiewaniu czterech pięknych utworów oraz wygłoszeniu czterech deklamacji, przemówił komendant kulturalno-oświatowy dh Tomczyk, a po jego serdecznym przemówieniu ks. prałat Sworowski dokonał uroczystego aktu poświęcenia Krzyża, obrazu świętego Floriana, sikawki, remizy i sprzętu strażackiego. W wygłoszonym przemówieniu ks. prałat podniósł zbożną pracę Ochotniczej Straży Pożarnej, która w imię wzniosłej zasady miłości bliźniego śpieszy jemu na ratunek w myśl hasła ,,Bogu na chwałę, a bliźniemu na ratunek”.

     Następnie przemówił komendant powiatowy dh Zgrabka Władysław. Uwydatnił on zasługi oraz rzetelną pracę nad coraz lepszym rozwojem i pogotowiem Ochotniczej Straży Pożarnej i wręczył miejscowej Straży dyplom uznania, zachęcając brać strażacką do dalszej owocnej pracy. W imieniu Gromadzkiej Rady Narodowej w Kokorzynie przewodniczący życzył jak najlepszych dalszych sukcesów na niwie strażackiej, a były założyciel miejscowej Straży, dk Szklarski Stanisław, wspominając o Zacnych Druhach, którzy zmarli oraz tych, którzy zostali przez hitlerowców pomordowani, wezwał zebranych do uczczenia ich pamięci, co też wszyscy uczynili przez powstanie z miejsc i 1-minutową chwilą ciszy.

    Na zakończenie komendant dh Karwatka Franciszek podziękował wszystkim za przybycie, a po odśpiewaniu hymnu "My chcemy Boga” zebranie zostało zakończone.

    W roku 1964, została zakupiona ze składek mieszkańców motopompa. W roku 1979, prezes Stanisław Bajstok zainicjował budowę obecnej strażnicy, a ukończono ją w 1983 roku. Samochód pożarniczy Żuk otrzymaliśmy w roku 1993, i od tego czasu jesteśmy jednostką typu "S". Obecnie posiadamy samochód pożarniczy STAR 200, z roku 1974. Oprócz podstawowego wyposażenia strażaka posiadamy: pompę pływającą, pompę szlamową, agregat prądotwórczy, piłę spalinową i dwie motopompy. Posiadany przez nas sprzęt, jej wykorzystywany w akcjach gaśniczych oraz w bardzo częstych w ostatnich czasach, akcjach przy podtopieniach i zalaniach, przez co wspomagamy działania Państwowej Straży Pożarnej na tym terenie. Prowadzimy również działania profilaktyczne i prewencyjne. W okresie szczególnego zagrożenia pożarami, jak żniwa i omłoty – oraz w okresie grzewczym, uczulamy o niebezpieczeństwie poprzez wywieszanie ogłoszeń i alertów.

     W chwili obecnej, OSP Kokorzyn, jest jedną z szesnastu jednostek gminy Kościan. Jednostka nasza skupia obecnie 85 druhów, z których część aktywnie uczestniczy w jej życiu. Bierzemy również udział w przygotowaniach i zabezpieczeniach różnych uroczystości i imprez na szczeblu wiejskim, gminnym i powiatowym. Druhowie nasi uczestniczą w szkoleniach przeciwpożarowych, przez co podnoszą swoje kwalifikacje. Bierzemy udział w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym i powiatowym.

     Nasza jednostka zlokalizowana jest w najbliższym sąsiedztwie Kopalni Gazu Ziemnego Kościan-Brońsko i Podziemnego Magazynu Gazu Bonikowo, ma to strategiczne znaczenie dla zabezpieczenia tak ważnego obiektu. Motywuje to nas, OSP, do szczególnego dbania o wyszkolenie i sprzęt. Podczas przeglądu naszej jednostki przez Powiatową Państwową Straż Pożarną z Kościana otrzymujemy zawsze bardzo dobre oceny. Druhowie nasi pracują z młodzieżą, przygotowując je do zawodów sportowo – pożarniczych, przez co wyrabiają  u nich poczucie odpowiedzialności oraz tężyznę fizyczną.

     Postawa i zaangażowanie części druhów – strażaków i działaczy, zasługuje na uznanie i może być wzorem do naśladowania do innych OSP.

     W skład wybranego w 2011 roku zarządu OSP weszli:

     Franciszek Wojciechowski – prezes,
     Janusz Włodarczak – naczelnik,
     Tomasz Michalski – zastępca prezesa,
     Michał Nowak – zastępca naczelnik,
     Stanisław Marach – skarbnik,
     Monika Jankowska – sekretarz,
     Antoni Czeszak – gospodarz,
     Tomasz Wasielewski – kronikarz,
     Krzysztof Janowski – członek zarządu.

     A w skład komisji rewizyjnej weszli:

     Hieronim Ratajszczak – przewodniczący,
     Dominika Łupicka,
     Grzegorz Jankowiak,
     Roman Pudlicki.

 


 

 


Strefa mieszkańca
Strefa mieszkańca - informacje Wnioski i dokumenty Struktura organizacyjna Strategie i Programy Regulaminy Organizacje społeczne Studium i Plany Miejscowe Jednostki organizacyjne Współpraca z organizacjami pozarządowymi Zarządzanie kryzysowe Wywóz śmieci i nieczystości Stawki opłat za wodę i ścieki Awarie oświetlenia ulicznego Budżet Podatki
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK AKCYZOWY PODATEK ROLNY PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Cmentarze komunalne Stawki dzierżawy Powstańcy Wielkopolscy i żołnierze Czujniki monitorujące stan jakości powietrza Cyberbezpieczeństwo
Aktualności aktualności
19 lipca 2024 Gmina Kościan z dofinansowaniem na doposażenie OSP
17 lipca 2024 Wyraz współczucia rodzinie i bliskim z powodu śmierci śp. Danieli Mikołajczyk
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Lipiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31