Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
20
maja
poniedziałek
Aleksander, Bernardyn, Bazyli
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

OSP SPYTKÓWKI

Prezes: Szczepaniak Stanisław

Naczelnik: Bartoszewski Szymon

Jednostka powstała w 1949 roku i liczy 26 członków

Adres strażnicy: Spytkówki, ul. Wł.Stan. Reymonta 8

Jednostka typu: S


 2013

Nowy samochód dla OSP Spytkówki

2012

OSP Spytkówki na uroczystościach stulecia sikawki konnej

Dh Eugeniusz Ruskowiak odznaczony
Odznaką Honorową „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”

2011

Druhowie ze Spytkówek na czeskim Zjeździe Sikawek Konnych

2010

Jubileusz 60-lecia OSP Spytkówki

 

 


 

Historia OSP Spytkówki
przedstawiona przez Naczelnika jednostki Eugeniusza Ruskowiaka
w dniu obchodów 60-lecia OSP Spytkówki w dniu 11.09.2010r.

             Dziś mija 60 lat istnienia i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkówkach. 60 lat w życiu wioski, jej mieszkańców, to całe dorosłe życie, to całe pokolenie. Przez te lata zmieniała się jednostka, zmieniali się strażacy, zmieniały się ich zadania. Strażaków wzywa się nie tylko do zwalczania pożarów, ale upatruje się w nich rękę niosącą pomoc we wszystkich niebezpieczeństwach i klęskach. Dla każdego strażaka dobro drugiego człowieka, jego bezpieczeństwo jest zawsze najważniejsze. Za swoją pracę, swoje poświęcenie nie oczekują nigdy zapłaty ani zaszczytów.

             W imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkówkach, chciałbym przybliżyć krótki rys historyczny naszej jednostki, który jest niepełny i mało wyczerpujący. Przyczyną tego jest brak udokumentowanych źródeł, zwłaszcza z pierwszego okresu działalności jednostki. Informacje, które posiadamy na dzień dzisiejszy pochodzą z relacji najstarszych członków jednostki oraz mieszkańców Spytkówek.

              Za datę powstania naszej jednostki przyjmuje się rok 1949, w którym to dzięki inicjatywie druhów Szczepaniak Józefa, Nowak Andrzeja oraz ówczesnego sołtysa Ruskowiak Antoniego powołano Ochotniczą Straż Pożarną w Spytkówkach. Pierwszym wyposażeniem OSP była sikawka konna poruszana siłą mięśni mężczyzn, biorących udział w gaszeniu pożaru. Konie do tej sikawki użyczali druhowie oraz mieszkańcy wioski. W pierwszych latach działalności jednostka dysponowała niewielkim zasobem sprzętowym. Bolączką był również brak odpowiedniego pomieszczenia — obiektu do przechowywania sprzętu oraz organizowania zbiórek i szkoleń strażaków. Sprzęt był przechowywany u druhów w prywatnych budynkach gospodarskich, stodołach i szopach. Po „wypadkach czerwcowych” w 1956 roku dzięki inicjatywie druhów ze Spytkówek i przychylności ówczesnych władz Gromadzkiej Rady Narodowej wybudowano drewnianą remizę strażacką która służyła do roku 1984. W między czasie jednostka bogaciła się w coraz to nowszy sprzęt strażacki. Wtedy też rosło zainteresowanie jednostką głównie ze strony młodzieży, która garnęła się do jej szeregów. W 1965 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkówkach otrzymała od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kościanie motopompę M - 400, która w znaczący sposób przyczyniła się do wzmocnienia gotowości bojowej jednostki jak również miała swój udział w odnoszeniu sukcesów na zawodach sportowo - pożarniczych. W 1983 rozpoczęto budowę murowanej remizy strażackiej. Dzięki wielkiemu poświęceniu i zaangażowaniu druhów, całej społeczności Spytkówek oraz pomocy Gminy Kościan budowę ukończono w 1985 roku. Oddano wtedy do użytku jeden boks spełniający wymogi dla samochodu pożarniczego oraz zaplecze socjalne dla strażaków, w którym przeprowadzane są różnego rodzaju szkolenia, zbiórki oraz zebrania. W między czasie w 1984 roku jednostka w Spytkówkach otrzymuje motopompę M - 800. W 1995 roku tutejsza jednostka otrzymuje z leszczyńskiego demobilu samochód Żuk, którego następnie przystosowano na potrzeby straży pożarnej. W kolejnych latach jednostka się rozwija, doposaża się w sprzęt ratowniczy oraz poprawia warunki bytowe w remizie. W roku 2000 Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkówkach otrzymuje samochód lekki pożarniczy marki Lublin, z którego korzysta do dnia dzisiejszego. Samochód wyposażony w zbiornik wodny, motopompę oraz sprzęt ratowniczy w pełni zastępuje wysłużonego Żuka. W kolejnych latach jednostka otrzymuje pilarkę do drewna, pompę pływającą oraz umundurowanie bojowe i koszarowe.

            Z roku na rok powiększają się szeregi jednostki. Powstaje Młodzieżowa Drużyna Dziewcząt oraz Młodzieżowa Drużyna Chłopców. Druhowie reprezentują jednostkę na zawodach sportowo - pożarniczych niejednokrotnie odnosząc sukcesy na szczeblu gminnym i powiatowym zajmując czołowe lokaty. W dniu jubileuszu 60-lecia istnienia OSP w Spytkówkach jednostka liczy 28 członków czynnych oraz jedną drużynę dziewcząt, jedną drużynę chłopców oraz jedną drużynę męską.

             Pierwszym Prezesem OSP w Spytkówkach został dh Ludwik Kalitka, który pełnił tę funkcję w łatach 1949 — 1969. Od roku 1969 do roku 1974 funkcję Prezesa pełnił dh Ignacy Kalitka. Następnie na lata 1974 — 1979 Prezesem w OSP Spytkówki zostaje wybrany dh Wojciech Borowiak. W roku 1979 funkcję Prezesa obejmuje dh Stanisław Borowiak piastując to stanowisko do roku 2001. Od 2001 roku do dnia dzisiejszego funkcję Prezesa pełni dh Stanisław Szczepaniak.

             Pierwszym Naczelnikiem OSP Spytkówki został dh Bronisław Wróblewski tj. rok 1949 do 1957. Następnie od roku 1957 do roku 1965 funkcję Naczelnika pełnił dh Jan Borowiak. Od roku 1965 do roku 1969 Naczelnikiem zostaje dh Konstanty Grycz. W roku 1969 funkcję Naczelnika przejął dh Eugeniusz Ruskowiak i pełni ją do dnia dzisiejszego.

             Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkówkach była i jest nierozerwalnie związana z życiem wsi i jej mieszkańców. Druhowie poza nielicznymi interwencjami związanymi z gaszeniem pożarów i usuwaniem miejscowych zagrożeń mają również swój własny wkład we wszystkich wydarzeniach w swojej miejscowości, gminie oraz powiecie kościańskim. Druhowie dzięki swojej pracy społecznej przyczynili się do budowy świetlicy wiejskiej, którą ukończono w roku 1991. Przy współpracy z klubem sportowym Piast, strażacy ze Spytkówek przyczynili do budowy boiska sportowego, na którym rozgrywane są mecze ligi okręgowej i nie tylko. Przy okazji świąt kościelnych, druhowie czynnie rok rocznie uczestniczą w życiu Parafii w Starym Gołębinie. Czynnie uczestniczą we wszystkich ważniejszych imprezach organizowanych na terenie Gminy i powiatu Kościańskiego dbając o utrzymanie bezpieczeństwa i porządku, między innymi w: 
  Biegu imienia Dezyderego Chłapowskiego 
- Półmaratonu im. Henryka Florkowskiego w Kościanie 
- Biegu Olimpijskim w Racocie 
- Europejskich i Krajowych Zawodach Sikawek Konnych — od 3 lat wystawiając swoją sikawkę konną

             Szczególnie wiele pracy strażacy włożyli w budowę obiektu remizy, a w ostatnim czasie dużo czasu i zaangażowania poświęcili w jej modernizację oraz zagospodarowanie terenu wokół strażnicy, przygotowując jednostkę do obchodów 60 lecia istnienia OSP w Spytkówkach.

             Dokonując oceny ponad 60 letniej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkówkach trzeba poddać się wrażeniom, że Ci wszyscy ludzie, którzy przewinęli się przez szeregi tej organizacji i Ci którzy mają zaszczyt być obecnie jej członkami, pełnili i pełnią zaszczytną trudną wymagającą odwagi i hartu służbę. Za tymi krótkimi, zapisami, które charakteryzują dane lata działalności jednostki w Spytkówkach, kryje się wiele godzin pracy społecznej, nierzadko okupionej ogromnym wysiłkiem, wiele starań i zabiegań, wiele chwil trudnych, ale i wiele przynoszących radość i satysfakcję. Niejednokrotne druhowie wyrzekali się osobistych przyjemności i wolnego czasu dla niesienia pomocy bliźniemu.

              Jest to pierwszy jubileusz obchodzony w tej jednostce i mam nadzieję, że nie ostatni. Korzystając z tej okazji pragnę podziękować wszystkim druhnom i druhom OSP Spytkówki za całokształt pracy i życzę Wam i Waszym rodzinom pomyślności i dużo zdrowia.

Strefa mieszkańca
Strefa mieszkańca - informacje Wnioski i dokumenty Struktura organizacyjna Strategie i Programy Regulaminy Organizacje społeczne Studium i Plany Miejscowe Jednostki organizacyjne Współpraca z organizacjami pozarządowymi Zarządzanie kryzysowe Wywóz śmieci i nieczystości Stawki opłat za wodę i ścieki Awarie oświetlenia ulicznego Budżet Podatki
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK AKCYZOWY PODATEK ROLNY PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Cmentarze komunalne Stawki dzierżawy Powstańcy Wielkopolscy i żołnierze Czujniki monitorujące stan jakości powietrza Cyberbezpieczeństwo
Aktualności aktualności
20 maja 2024 Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie
20 maja 2024 XIX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II pt. „Watykan i Święty Jan Paweł II – Papież z dalekiej Polski”
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Maj
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31