Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
20
lipca
sobota
Czesław, Hieronim, Fryderyk
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Historia

ŁAGIEWNIKI:
niem. Lagiewnik

Wieś wzmiankowana w źródłach  od 1427 r. W latach 1428 – 29 stanowiła własność Wyszaka Jaszkowskiego, potem Andrzeja i Jana Jaszkowskich. W 1448 r. Łagiewniki przejął Jan Jaszkowski, który w 1450 r. sprzedał je Piotrowi Opalińskiemu, Maciejowi Mosińskiemu i Piotrowi z Bnina. W roku 1501 jako właścicielka wymieniana jest Katarzyna, żona Mikołaja z Kościelca, która sprzedaje wieś Benedyktowi Zadorskiemu. Prawdopodobnie podział Łagiewnik nastąpił w końcu VXI w. na Łagiewniki I i Łagiewniki II.

ŁAGIEWNIKI I:
W końcu XVI w. Zadorscy oddali część wsi Łagiewniki oraz Szczepowice Piotrowi Dziekczyńskiemu. Jako posag Anny Dziekczyńskiej dobra te przeszły w ręce Wojciecha Osowskiego. W 1648 r. właścicielem był Maciej Osowski, w 1670 r. Jan Włostowski, a w 1674 r. N. Arcemberski. Przed 1694 r. kupił je Franciszek Błociszewski z Błociszewa, który w 1727 r. sprzedał je Antoniemu Skrzetuskiemu. Po nim dziedziczył jego syn Ludwik, po którym przejął je pułkownik Gabriel Skórzewski z Sepna. W 1797 r. Łagiewniki I kupił od Benona Skórzewskiego Bonawentura Koczorowski z Mikoszek. W 1844 r. Łagiewniki I należały do: Antoniego Koczorowskiego i jego żony Augustyny z d. Turno, do Jana Pawła Koczorowskiego i jego żony Tekli z Trzcińskich oraz do Emilii Pelagii Chłapowskiej z Koczorowskich. W 1858 Łagiewniki kupił Szymon Levy z Leszna, a w 1860 r. odkupił Antoni Koczorowski z żona Augustyną z Turnów. W roku 1866 dobra kupił Wilhelm Forstman. Do 1945 r. Łagiewniki I oraz Szczepowice znajdowały się w rękach rodziny Forstmannów.
W 1881 r. powierzchnia dóbr rycerskich Łagiewniki I  wynosiła 244,54 ha, z czego 167 ha liczyły pola, 38,7 ha łąki, 32,7 ha pastwiska, 5,3 ha nieużytki, a 0,76 ha wody. Na terenie dominium znajdowały się wówczas 4 domy zamieszkane przez 63 osoby. W 1913 r. na terenie majątku prowadzono hodowlę 14 koni, 77 krów i 22 świń.

ZESPÓŁ FOLWARCZNY ŁAGIEWNIKI I usytuowany jest w zachodniej części wsi u zbiegu dwóch równoległych dróg prowadzących przez miejscowość. W końcu XIX w. widoczne podwórze na rzucie prostokąta o dłuższej osi pn. – zach. – pd. – wsch. z głównym wjazdem od strony północno – wschodniej. We wszystkich pierzejach znajdowały się duże pojedyncze budynki, z wyjątkiem pn. – wsch., gdzie tylko jeden mały. Na zachód od podwórza znajdowały się budynki mieszkalne pracowników folwarcznych. Obecnie z dawnej zabudowy folwarku zachowany tylko budynek inwentarski w pierzei południowo – zachodniej dziedzińca oraz jeden budynek mieszkalny przeznaczony dla sześciu rodzin, wzniesiony w końcu XIX w., murowany z cegły, o tynkowanych elewacjach i ceglanym detalu.

BUDYNEK INWENTARSKI wzniesiony w 4 ćw. XIX w., murowany z cegły, nakryty niskim dachem dwuspadowym pokrytym papą, o wystających okapach. Zbudowany na planie prostokąta. Elewacje tynkowane z ceglanym detalem w postaci lizen, gzymsu kordonowego i pasa podokapowego. Zamurowane zostały dawne otwory okienne, częściowo w dawnych otworach drzwiowych zamontowano okna.

ŁAGIEWNIKI II:
W XVI w. wraz z Sepienkiem stanowiły własność Zadorskich. W 1574 r. należały do Abrahama Zadorskiego i jego żony Małgorzaty Bylęckiej. Od ich córki Doroty, żony Piotra Cykowskiego, dobra kupił w 1598 r. Stanisław Bieczyński. Do 1945 r. należały do dóbr Sepienko i do ich kolejnych właścicieli (patrz Sepienko).
W 1881 powierzchnia dóbr rycerskich Łagiewniki II wynosiła 208,7 ha, z czego 127,9 ha zajmowały pola 74,85 ha łąki, 1,6 ha lasy, 4,3 ha nieużytki. Dzierżawcą dóbr był T. Zgorzalewicz.  W latach 80. XIX w. na terenie dominium obejmującego folwark Łagiewniki II i  Sepienko znajdowało się 8 domów zamieszkanych przez 137 mieszkańców. W 1896 r. jako dzierżawca wymieniany jest Franciszek Ksawery Speichert.

ZESPÓŁ FOLWARCZNY ŁAGIEWNIKI II
usytuowany był niegdyś we wschodniej części wsi tuż przy drodze z Piotrowa. Po wojnie zespół nie użytkowany uległ stopniowemu zniszczeniu. Jeszcze w latach 60. XX w. istniała stodoła, obora i obora pracowników folwarcznych. Obecnie nie zachował się żaden budynek wchodzący w skład folwarku.         
 
     Źródło:
Redakcja naukowa serii prof. dr hab. Jan Skorutowicz "Dawne budownictwa folwarczne"
Jolanta Goszczyńska, Majątki Wielkopolskie, Tom V, Powiat Kościański, Wydawnictwo Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno Spożywczego w Szreniawie 1998r.,  wyd. cyt., s. 129-130

Aktualności aktualności
19 lipca 2024 Gmina Kościan z dofinansowaniem na doposażenie OSP
17 lipca 2024 Wyraz współczucia rodzinie i bliskim z powodu śmierci śp. Danieli Mikołajczyk
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Lipiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31