Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
07
lipca
czwartek
Cyryl, Metody, Estera
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

TELEFONY WEWNĘTRZNE

          SEKRETARIAT

Telefon: (65) 512 – 10 – 01   lub   (65) 512 - 13 - 45    pok. 13 – I piętro
e-mail: sekretariat@gminakoscian.pl
Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. organizacyjnych
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Weronika Dziamska


          WÓJT  GMINY  KOŚCIAN
 
Imię i nazwisko: Andrzej Przybyła
Interesantów przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. od 8.00 do 17.00 
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          pok. 14 – I piętro
Telefon bezpośredni: (65) 512 – 23 – 75          lub          605 – 313 – 400  
e-mail: andrzejprzybyla@gminakoscian.pl


          ZASTĘPCA  WÓJTA  GMINY  KOŚCIAN
 
Imię i nazwisko: Mirosław Duda
Interesantów przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. od 8.00 do 17.00 
i od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          pok. 15 – I piętro
Telefon bezpośredni: (65) 512 – 15 - 52
e-mail: miroslawduda@gminakoscian.pl


         SEKRETARZ  GMINY  KOŚCIAN
 
Imię i nazwisko: Łukasz Mikołajczyk
Interesantów przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. od 8.00 do 17.00 
i od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          pok. 17 – I piętro
Telefon bezpośredni: (65) 512 – 29 - 25
e-mail: lukaszmikolajczyk@gminakoscian.pl


          SKARBNIK  GMINY  KOŚCIAN
 
Imię i nazwisko: Maciej Siuda
Interesantów przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. od 8.00 do 17.00 
i od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          pok. 6 – Parter
e-mail: maciejsiuda@gminakoscian.pl


          KSIĘGOWOŚĆ

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. księgowości budżetowej
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego:  Małgorzata Binkowska
e-mail: malgorzatabinkowska@gminakoscian.pl
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 34         pok. 3 - Parter

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. księgowości budżetowej
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego:  Joanna Losiak
e-mail: joannalosiak@gminakoscian.pl
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 34         pok. 3 - Parter

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. księgowości budżetowej
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego:  Paulina Jurga
e-mail: paulinajurga@gminakoscian.pl
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 34         pok. 3 - Parter

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. księgowości budżetowej
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Bernadeta Konieczna
e-mail: bernadetakonieczna@gminakoscian.pl
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 36         pok. 22 - I piętro

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. księgowości budżetowej
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego:  Anita Borowczak
e-mail: anitaborowczak@gminakoscian.pl
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 36         pok. 22 - I piętro

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. księgowości budżetowej
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego:  Karolina Mikołajczak
e-mail: karolinamikolajczak@gminakoscian.pl
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 36         pok. 22 - I piętro

 
         PODATKI  I  OPŁATY  LOKALNE

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. księgowości podatkowej
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Anna Nowaczyk
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 42         pok. 1 - Parter
e-mail: annanowaczyk@gminakoscian.pl

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. księgowości należności i opłat lokalnych
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego:  Lucyna Ratajczak  
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 42         pok. 1 - Parter
e-mail: lucynaratajczak@gminakoscian.pl

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego:  Marta Lubiejewska   
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 48         pok. 1 - Parter
e-mail: martalubiejewska@gminakoscian.pl

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego:  Agnieszka Nowak
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 43         pok. 5 - Parter
Telefon: (65) 512 - 03 - 15
e-mail: agnieszkanowak@gminakoscian.pl

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego:  Alicja Mikołajczyk
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 43         pok. 5 - Parter
Telefon: (65) 512 - 03 - 15
e-mail: alicjamikolajczyk@gminakoscian.pl

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego:  Mariusz Kaczor
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 40         pok. 5 - Parter
Telefon: (65) 512 - 03 - 15
e-mail: mariuszkaczor@gminakoscian.pl
        

          OCHRONA ŚRODOWISKA, BUDOWA  I  UTRZYMANIE  DRÓG

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. ochrony środowiska, budowy i utrzymania dróg
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Janusz Kozłowski
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 47         pok. 4 – Parter
e-mail: januszkozlowski@gminakoscian.pl


          OCHRONA  ŚRODOWISKA,  GOSPODARKA  KOMUNALNA  I  LOKALOWA

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i lokalowej
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Mariusz Sikorski 
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 47         pok. 4 – Parter
e-mail: mariuszsikorski@gminakoscian.pl

 

           ZAOPATRZENIE  W  WODĘ,  ODPROWADZANIE  ŚCIEKÓW  I  MELIORACJA

Racot, ul. Kościańska 2b (budynek oczyszczalni ścieków)

Osoba odpowiedzialna: Kierownik referatu ds. gospodarki wodno - ściekowej
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Leszek Nowak
Telefon: (65) 513 -12 - 88         wew. 23        
e-mail: leszeknowak@gminakoscian.pl

 

          NALICZANIE  I  WINDYKACJA  OPŁAT  ZA  WODĘ

Racot, ul. Kościańska 2b (budynek oczyszczalni ścieków)

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i melioracji
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Milena Kortus
Telefon: (65) 513 - 12 - 88
e-mail: milenakortus@gminakoscian.pl

 

          INWESTYCJE WODNO - KANALIZACYJNE

Racot, ul. Kościańska 2b (budynek oczyszczalni ścieków)

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. inwestycji wodno - kanalizacyjnych
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Maciej Grząślewicz
Telefon: (65) 513 – 12 – 88          wew. 25        
e-mail: maciejgrzaslewicz@gminakoscian.pl

 

          KONTROLA  ZEWNĘTRZNA

Racot, ul. Kościańska 2b (budynek oczyszczalni ścieków)

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. kontroli zewnętrznej
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Zdzisław Głuszak
Telefon: (65) 513 - 12 - 88          wew. 24       
e-mail: zdzislawgluszak@gminakoscian.pl


          OŚWIATA I KADRY

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. oświaty i kadr
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Barbara Kędzia
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 50         pok. 12 – I piętro
e-mail: barbarakedzia@gminakoscian.pl


          OBSŁUGA  RADY  I  JEJ  ORGANÓW

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. obsługi Rady i jej organów
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Łukasz Ziomek
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 44         pok. 16 – I piętro
e-mail: biurorady@gminakoscian.pl


          ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I OBRONA CYWILNA

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw wojskowych
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Bożena Szczawik - Musiał
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 51         pok. 18 – I piętro
e-mail: bozenaszczawikmusial@gminakoscian.pl


          EWIDENCJA  LUDNOŚCI 

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. ewidencji ludności
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Maria Stasiak
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 38         pok. 19 – I piętro
Telefon bezpośredni: (65) 512 – 06 – 85
e-mail: mariastasiak@gminakoscian.pl


          DOWODY  OSOBISTE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. dowodów osobistych, ochrony przeciwpożarowej i ochrony informacji niejawnych
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Maria Kędziora
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 38         pok. 19 – I piętro
Telefon bezpośredni: (65) 512 – 06 – 85
e-mail: mariakedziora@gminakoscian.pl


          ZAMÓWIENIA  PUBLICZNE

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. zamówień publicznych
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Agnieszka Maćkowiak
Telefon: (65) 512 – 10 – 01, (65) 513 - 12 - 88          wew. 28         pok. 11 – I piętro
e-mail: agnieszkamackowiak@gminakoscian.pl


           BUDOWNICTWO I INWESTYCJE

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. budownictwa i inwestycji
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Aneta Szudra - Kram
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 37         pok. 20 – I piętro
e-mail: anetaszudrakram@gminakoscian.pl

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. budownictwa i inwestycji
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Anastazja Walczak 
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 37         pok. 20 – I piętro
e-mail: anastazjawalczak@gminakoscian.pl

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. budownictwa i inwestycji
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Marcin Marciniak  
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 57         pok. 20 – I piętro
e-mail: marcinmarciniak@gminakoscian.pl

          CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Osoba odpowiedzialna: Pomoc administracyjna 
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Justyna Cybak  
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 54         pok. 21 – I piętro
e-mail: justynacybak@gminakoscian.pl

         
          PLANOWANIE  PRZESTRZENNE

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. planowania przestrzennego
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Marcin Nadobnik
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 39         pok. 2 – parter
Telefon bezpośredni: (65) 512 – 68 – 55
e-mail: marcinnadobnik@gminakoscian.pl         

       
          GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWO

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Agnieszka Wachowska
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 39         pok. 2 – parter
Telefon bezpośredni: (65) 512 – 68 – 55
e-mail: agnieszkawachowska@gminakoscian.pl


          DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA  I  DODATKI  MIESZKANIOWE

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. działalności gospodarczej i dodatków mieszkaniowych
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Danuta Wolska
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 33         pok. 23 – I piętro
e-mail: danutawolska@gminakoscian.pl


          PROMOCJA

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. promocji
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Magdalena Lewandowska
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 54         pok. 21 – I piętro
e-mail: promocja@gminakoscian.pl


          INFORMATYK

Osoba odpowiedzialna: Stanowisko ds. informatyzacji
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Paweł Pawlak
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 41        
e-mail: pawelpawlak@gminakoscian.pl

Aktualności aktualności
05 lipca 2022 Wyrazy współczucia
zobacz
obrazek
05 lipca 2022
04 lipca 2022 Uwaga! Hodowcy trzody chlewnej
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Lipiec
2022
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31