Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
07
lipca
czwartek
Cyryl, Metody, Estera
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kościan

Rada Gminy przyjęła do realizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kościan. Jest to dokument strategiczny, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, płynących z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie energochłonności. Dokument wyznacza konkretne cele i zadania do realizacji do 2020 roku. Tymi zadaniami są m.in. termomodernizacje świetlic wiejskich, montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach gminnych, modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa ścieżek rowerowych.

Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno–energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku, którego głównymi celami są:

- redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20 % w stosunku do poziomu z 1990r.,

- zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł energii do 20 % w ogólnym

zużyciu energii,

- podniesienie efektywności energetycznej o 20 % w stosunku do roku 1990.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kościan będzie obligatoryjnym załącznikiem do wniosków aplikacyjnych umożliwiających ubieganie się o środki pomocowe z budżetu Unii Europejskiej, w perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020. Zatwierdzenie i przyjęcie do realizacji Planu otwiera drogę do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji opisanych w Planie. Przyjęcie Planu umożliwi także korzystanie ze środków zewnętrznych podmiotom innym niż Gmina Kościan, których zadania zostały ujęte w dokumencie.

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Lipiec
2022
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31