Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
26
czerwca
środa
Paulina, Jan, Paweł
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
kod

Chcesz zostać urzędnikiem wyborczym?

Uwaga!

Wójt Gminy Kościan informuje, że Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Lesznie poszukuje kandydatów na urzędników wyborczych. Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

- posiadać wykształcenie wyższe;

- mieć zatrudnienie w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej;

- nie wykonywać funkcji w gminie na obszarze której ma miejsce zatrudnienie;
- nie byc skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- nie należeć do partii politycznej;

- nie prowadzić działalności publicznej niedającej sie pogodzić z pełnieniem funkcji;

- nie byc ujętym w stałym rejestrze wyborców objętych zakresem działania tego urzędnika (nie dotyczy miasta na prawach powiatu);

- nie być kandydatem w wyborach okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania lub członkiem komisji wyborczej.

Chętnych do pracy w charakterze urzędnika wyborczego w Gminie Kościan, proszę o złożenie zgłoszenia na załączonym druku w terminie do 24 kwietnia 2018r. (wtorek) do godziny 14.00, w sekretariacie Urzędu Gminy Kościan, ul. Młyńska 15.

Wójt Gminy Kościan

/-/ Andrzej Przybyła

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Czerwiec
2019
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30