Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
20
czerwca
środa
Bogna, Florentyna, Rafał‚
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
Komunikaty
aktualnie
chmurka
28°C
Kościan
cz
chmurka
22
pi
chmurka
14
so
chmurka
14
nd
chmurka
15
pn
chmurka
16
wt
chmurka
19
śr
chmurka
21
kod

XXVI sesja Rady Gminy Kościan

obrazek

Przewodniczący Rady Gminy Kościan Jan Szczepaniak informuje, że XXVI sesja Rady Gminy Kościan odbędzie się we wtorek 25 kwietnia 2017 r. o godz. 17:00 w „Domu Ogrodnika” w Widziszewie.

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja o stopniu realizacji uchwał podjętych na XXV sesji Rady Gminy.
  7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej Gminy Kościan.
  8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2017-2020 (druk nr 338),

8.2. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2017 (druk nr 339),

8.3. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pianowie” (druk nr 340),

8.4. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie” (druk nr 341),

8.5. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Boczna, Polna i Łąkowa w Starych Oborzyskach” w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Polnej i Bocznej w Starych Oborzyskach” (druk nr 342),

8.6. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Czereśniowej w Racocie” (druk nr 343),

8.7. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Kręta, Krótka, Ogrodowa, Działkowa, Generała Tadeusza Kutrzeby, Ignacego Krasickiego i działce nr 66/2 w Racocie ” w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa ulic w Racocie” (druk nr 344),

8.8. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczynie” (druk nr 345),

8.9. przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (druk nr 346),

8.10. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego (druk nr 347),

8.11. uchylenia Uchwały Nr VI/59/11 Rady Gminy Kościan z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 348),

8.12. określenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów wsi z terenu Gminy Kościan (druk nr 349),

8.13. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Racocie (druk nr 350),

8.14. dokonania zamiany nieruchomości między Gminą Kościan a Panią Ewą Wawrzyniak (druk nr 351),

8.15. nadania nazwy ulicy w miejscowości Stary Lubosz (druk nr 352),

8.16. przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Racot (druk nr 353),

8.17. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (druk nr 354),

8.18. zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej wsi Kurza Góra (druk nr 355).

  1. Wolne głosy i wnioski.
  2. Zakończenie sesji.

 

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                               Rady Gminy Kościan

 

                                                                                               /-/ Jan Szczepaniak

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Czerwiec
2018
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30