Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
Gmina Kościan Tu warto mieszkać, pracować i działać...
29
czerwca
czwartek
Benita, Piotr, Paweł‚
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
Komunikaty
aktualnie
chmurka
26°C
Kościan
pi
chmurka
19
so
chmurka
18
nd
chmurka
16
pn
chmurka
16
wt
chmurka
16
śr
chmurka
18
cz
chmurka
19
kod

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp 2015

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kurza Góra 

 

Na podstawie art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), art.39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Kościan Nr XXX/338/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kurza Góra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12.02.015 r. do 05.03.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kościan, 64-000 Kościan, ul. Młyńska 15, w godz. od 8:00 do 15:00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.02.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kościan o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kościan z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2015 r.

 

 Wójt Gminy Kościan

/-/ Andrzej Przybyła

 

-  tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Kościan

wywieszono: 04.02.2015 r.

      zdjęto: 21.03.2015 r.

Strefa inwestora
INFORMACJE O GMINIE STREFA AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W WIDZISZEWIE TEREN AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W PIANOWIE STUDIUM I PLANY MIEJSCOWE STRATEGIE I PROGRAMY REGULAMINY BUDŻET PODATKI
WODA I ŚCIEKI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK AKCYZOWY PODATEK ROLNY PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OPŁATA MIEJSCOWA OPŁATA TARGOWA
Aktualności aktualności
zobacz
obrazek
27 czerwca 2017
27 czerwca 2017 Zapraszamy na Festyn Rodzinny w Nowym Luboszu
27 czerwca 2017 Wyłączenie dopływu wody w Nowym Luboszu oraz Starych Oborzyskach, Nowych Oborzyskach, Pianowie oraz części m. Betkowo
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Czerwiec
2017
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30