Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
26
września
wtorek
Justyna, Łucja, Cyprian
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Ponowna wymiana wodomierzy w miejscowości Nowy Lubosz

Wymiana wodomierzy głównych z radiowym SYSTEMEM ODCZYTU WODOMIERZY

Informujemy że od dnia 25.01.2023, rusza ponowna wymiana wodomierzy w miejscowości Nowy Lubosz

UWAGA! Koszt wymiany wodomierza głównego pokrywa Gmina Kościan.

Jednocześnie przypomina się odbiorcom wody, że miejsce wbudowania wodomierza głównego powinno być łatwo dostępne do montażu, demontażu i obsługi, wygodne dla odczytu. Chronione przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi oraz zabezpieczone od wpływów instalacji elektrycznych i gazowych. W przypadku braku takiego miejsca wodomierz może być wbudowany w typowej studzience wodomierzowej.

W związku z wykonywaniem wymiany wodomierzy głównych z radiowym odczytem, proszę Odbiorców wody o umożliwienie dostępu do miejsca wykonania wyżej wymienionych prac poprzez rozebranie wykonanych zabudów, jeżeli takie występują.

Powyższy zestaw pomiarowy rozwiązuje w pełni nasze problemy związane z trudnym dostępem do wodomierzy. Tak   jak   w   przypadku  dotychczas    stosowanych   wodomierzy,  tak  i  w  tym  przypadku,   zgodnie  z obowiązującymi przepisami tj.: Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościan  oraz Umową na świadczenie usług, odpowiadają Państwo za zabezpieczenie układu pomiarowego oraz za nienaruszalność plomb.

Układ wodomierz - nakładka oprócz podstawowych funkcji pomiaru zużycia wody, odczytu i transmisji radiowej danych, rejestruje również szereg dodatkowych informacji jak: indeks daty i stan baterii, a także alarmy rejestrujące cofanie wody, zablokowanie licznika, naruszenie nakładki itp. Wszystkie te informacje są przekazywane drogą radiową w czasie dokonywania odczytów. 
W związku z powyższym prosimy o nieingerowanie w układ pomiarowy. Jego naruszenie jest nielegalne i karane.

 

Szanowni Państwo!

Wodomierze wymieniane będą przez pracowników tutejszego Urzędu Gminy.

Telefony kontaktowe:

697 707 042   Konserwator    kontakt w godz. 7 - 15

663 176 206   Konserwator    kontakt w godz. 7 - 15

65 513 12 88  Referat ds. gospodarki wodno-ściekowej Racot

Prosimy o wyrozumiałość, gdyż w czasie prac mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.

Jednocześnie przypominamy, że odbiorca usług posiadający podlicznik, który nie posiada ważnej cechy legalizacji zobowiązany jest do jego wymiany na wodomierz firmy Apator Powogaz - średnicy DN 15-20 (smart Plus R100) wraz z nakładką, przystosowaną do współpracy z systemem do odczytu radiowego firmy Apator Powogaz, który funkcjonuje na terenie Gminy Kościan z ważną cechą legalizacyjną. (Informację dotyczącą typu wodomierza i nakładki należy uzyskać przed jego zakupem w  Referacie ds. gospodarki wodno-ściekowej Racot    ul. Kościańska 2 B.

Zakup podlicznika (wodomierza) wraz z nakładką oraz jego wymianę odbiorca usług wykonuje na własny koszt.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościan, Racot, ul. Kościańska 2B, lub pod numerem telefonu 65-513-12-88

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Wrzesień
2023
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30