Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
21
lutego
środa
Eleonora, Feliks, Kiejstus
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

LII sesja Rady Gminy Kościan

Przewodniczący Rady Gminy Kościan Jan Szczepaniak informuje, że LII sesja Rady Gminy Kościan odbędzie się w środę 29 listopada 2023 r. o godz. 17:00 w „Domu Ogrodnika” w Widziszewie.

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja o stopniu realizacji uchwał podjętych na LI sesji Rady Gminy.
  7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

7.1.            zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2023-2030 (druk nr 608),

7.2.            zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2023 (druk nr 609),

7.3.            zmiany Uchwały Nr L/582/23 Rady Gminy Kościan z dnia 20 września 2023r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Racocie” (druk nr 610),

7.4.            uchylenia Uchwały Nr L/581/23 Rady Gminy Kościan z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej dla świetlicy wiejskiej w Starym Luboszu” (druk nr 611),

7.5.            zmiany Uchwały Nr XLVIII/556/23 Rady Gminy Kościan z dnia 7 czerwca 2023r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Starym Luboszu ul. Brzozowa i Świerkowa” (druk nr 612),

7.6.            szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania (druk nr 613),

7.7.            wieloletniego gminnego programu osłonowego „Pomoc Gminy Kościan w zakresie posiłków” na lata 2024 – 2028 (druk nr 614),

7.8.            podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (druk nr 615),

7.9.            gminnego programu aktywizacji i integracji seniorów (druk nr 616),

7.10.        nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kościan” (druk nr 617),

7.11.        zmiany Uchwały Nr XXXV/444/22 Rady Gminy Kościan z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych ze środków budżetu Gminy Kościan, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w tym zakresie na terenie Gminy Kościan, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania (druk nr 618),

7.12.        uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Racot, Gmina Kościan (druk nr 619).

8. Wolne głosy i wnioski

9. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

                                                                                                      Gminy Kościan

 

                                                                                                   /-/ Jan Szczepaniak

Aktualności aktualności
20 lutego 2024 Strażacy na frontowej linii przeciw wodnemu zagrożeniu
20 lutego 2024 Budynek po szkole w Kiełczewie z nową funkcją
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Luty
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29