Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
13
czerwca
czwartek
Antoni, Lucjan, Gracja
Budżet
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

II sesja Rady Gminy Kościan

Kościan, dnia 09.05.2024r.

RG.0002.2.2024

 

 

Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam na II sesję Rady Gminy Kościan, która odbędzie się w dniu 15 maja 2024 roku (środa) o godz. 17.00

w „Domu Ogrodnika” w Widziszewie.  

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja o stopniu realizacji uchwał podjętych na I sesji Rady Gminy.
  7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2023 oraz przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej Gminy Kościan.
  8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

          8.1. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kościan (druk nr 3),

          8.2. ustalenia składu ilościowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kościan (druk nr 4),

          8.3. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kościan (druk nr 5),

          8.4. powołania stałych Komisji Rady Gminy Kościan (druk nr 6),

          8.5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2024-2030 (druk nr 7),

          8.6. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2024 (druk nr 8),

          8.7. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kościan (druk nr 9),

          8.8. zmiany Uchwały Nr LIV/635/24 Rady Gminy Kościan z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Kościan (Stare Oborzyska) (druk nr 10),

         8.9. ustalenia opłat za usługi świadczone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kościan (druk nr 11),

         8.10. zmiany Uchwały Nr XIV/109/04 Rady Gminy Kościan z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Kościan do Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie oraz przyjęcia statutu Stowarzyszenia (druk nr 12).

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie sesji.

                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                            Gminy Kościan                                                                

                                                                                                        /-/ Jan Szczepaniak

Aktualności aktualności
11 czerwca 2024 Album o Turwi, Chłapowskich i pracy organicznej
10 czerwca 2024 Nadleśnictwo Kościan jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Czerwiec
2024
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30