Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
21
kwietnia
sobota
Anzelm, Bartosz, Feliks
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
Komunikaty
aktualnie
chmurka
23°C
Kościan
nd
chmurka
13
pn
chmurka
16
wt
chmurka
14
śr
chmurka
14
cz
chmurka
12
pi
chmurka
11
so
chmurka
11
kod

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Osoba odpowiedzialna:

Inspektor ds. działalności gospodarczej i dodatków mieszkaniowych - Danuta Wolska, pok. nr 23
tel. (65) 512 10 01 wew. 36
e-mail: danutawolska@gminakoscian.pl

Podstawa prawna: 

art. 18¹ ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487) oraz Uchwał Rady Gminy w Kościanie Nr. XXVI/258/2001 z dnia 16.10.2001 w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i Nr.III/19/2002 z dnia 19.12.2002 w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.


I.  Wymagane dokumenty:

1. " Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"

2. Załączniki:
 - zgoda organizatora imprezy (na wniosku)

3. Do wglądu:
 - oryginał zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z aktualną opłatą za dany rok oraz dowód osobisty

4. Opłata za wydanie jednorazowego zezwolenia wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Opłata roczna wynosi:
     1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
     2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
     3. 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.


II. Termin odpowiedzi: Do 30 dni.

III.  Tryb odwoławczy:

1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniujące zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz limitu punktów alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Urzędzie Gminy w Kościanie lub przesyła się za pośrednictwem Urzędu Pocztowego).
Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

2. Odwołanie od decyzji Wójta Gminy Kościan wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Kościan lub przesyła się za pośrednictwem Urzędu Pocztowego). Odwołanie wnosi się  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


IV.  Uwagi:

1. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.

2. Odbiór zezwolenia osobiście lub przez pełnomocnika za okazaniem dowodu osobistego.

3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Kościan lub przesyła się za pośrednictwem Urzędu Pocztowego.

Strefa mieszkańca
Strefa mieszkańca - informacje WNIOSKI I DOKUMENTY
EWIDENCJA LUDNOŚCI DOWODY OSOBISTE OCHRONA ŚRODOWISKA BUDOWA I UTRZYMANIE DRÓG PODATKI I OPŁATY LOKALNE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OŚWIATA GOSPODARKA GRUNTAMI WODA I KANALIZACJA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU LOKAL SOCJALNY DODATEK MIESZKANIOWY I ENERGETYCZNY AZBEST FUNDUSZ SOŁECKI ZABYTKI UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WYWÓZ ŚMIECI STRUKTURA ORGANIZACYJNA STRATEGIE I PROGRAMY REGULAMINY ORGANIZACJE SPOŁECZNE STUDIUM I PLANY MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE AWARIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO BUDŻET PODATKI
WODA I ŚCIEKI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK AKCYZOWY PODATEK ROLNY PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
CMENTARZE KOMUNALNE STAWKI DZIERŻAWY
Aktualności aktualności
20 kwietnia 2018 Pomoc Gminy Kościan
zobacz
obrazek
20 kwietnia 2018
20 kwietnia 2018 Termin składania zeznań rocznych PIT za 2017 rok mija już za kilka dni
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Kwiecień
2018
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30