Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
06
sierpnia
czwartek
Sława, Jakub, Stefan
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

TELEFONY WEWNĘTRZNE

          SEKRETARIAT

Telefon: (65) 512 – 10 – 01   lub   (65) 512 - 13 - 45    pok. 13 – I piętro
Fax: (65) 512 – 03 – 15
e-mail: sekretariat@gminakoscian.pl
Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. organizacyjnych
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Barbara Kędzia


          WÓJT  GMINY  KOŚCIAN
 
Imię i nazwisko: Andrzej Przybyła
Interesantów przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. od 8.00 do 17.00 
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          pok. 14 – I piętro
Telefon bezpośredni: (65) 512 – 23 – 75          lub          605 – 313 – 400  
e-mail: andrzejprzybyla@gminakoscian.pl


          ZASTĘPCA  WÓJTA  GMINY  KOŚCIAN
 
Imię i nazwisko: Mirosław Duda
Interesantów przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. od 8.00 do 17.00 
i od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          pok. 15 – I piętro
Telefon bezpośredni: (65) 512 – 15 - 52
e-mail: miroslawduda@gminakoscian.pl


          SEKRETARZ  GMINY  KOŚCIAN
 
Imię i nazwisko: Małgorzata Krupka
Interesantów przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. od 8.00 do 17.00 
i od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          pok. 17 – I piętro
Telefon bezpośredni: (65) 512 – 29 - 25
e-mail: malgorzatakrupka@gminakoscian.pl


          SKARBNIK  GMINY  KOŚCIAN
 
Imię i nazwisko: Danuta Marciniak
Interesantów przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. od 8.00 do 17.00 
i od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          pok. 7 – Parter
Telefon bezpośredni: (65) 512 – 08 – 82
e-mail: danutamarciniak@gminakoscian.pl


          KSIĘGOWOŚĆ

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. księgowości budżetowej
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego:  Małgorzata Binkowska
e-mail: malgorzatabinkowska@gminakoscian.pl
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 34         pok. 3 - Parter

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. księgowości budżetowej
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego:  Joanna Losiak
e-mail: joannalosiak@gminakoscian.pl
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 34         pok. 3 - Parter

Osoba odpowiedzialna: Podinspektor ds. księgowości budżetowej
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego:  Paulina Jurga
e-mail: paulinajurga@gminakoscian.pl
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 34         pok. 3 - Parter

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. księgowości budżetowej
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Bernadeta Konieczna
e-mail: bernadetakonieczna@gminakoscian.pl
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 36         pok. 22 - I piętro

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. księgowości budżetowej
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego:  Anita Borowczak
e-mail: anitaborowczak@gminakoscian.pl
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 36         pok. 22 - I piętro

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. księgowości budżetowej
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego:  Karolina Mikołajczak
e-mail: karolinamikolajczak@gminakoscian.pl
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 36         pok. 22 - I piętro


         OBSŁUGA KASOWA

Osoba odpowiedzialna: Podinspektor ds. obsługi kasy
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Weronika Dziamska
e-mail: weronikadziamska@gminakoscian.pl
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 25         Hol na parterze


          PODATKI  I  OPŁATY  LOKALNE

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. księgowości podatkowej
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Anna Nowaczyk
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 42         pok. 1 - Parter
e-mail: annanowaczyk@gminakoscian.pl

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. księgowości należności i opłat lokalnych
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego:  Lucyna Ratajczak  
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 42         pok. 1 - Parter
e-mail: lucynaratajczak@gminakoscian.pl

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. księgowości należności i opłat lokalnych
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego:  Marta Lubiejewska   
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 48         pok. 1 - Parter
e-mail: martalubiejewska@gminakoscian.pl

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego:  Agnieszka Nowak
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 43         pok. 2 - Parter
e-mail: agnieszkanowak@gminakoscian.pl

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego:  Alicja Mikołajczyk
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 43         pok. 2 - Parter
e-mail: alicjamikolajczyk@gminakoscian.pl


          OCHRONA ŚRODOWISKA, BUDOWA  I  UTRZYMANIE  DRÓG

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. ochrony środowiska, budowy i utrzymania dróg
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Janusz Kozłowski
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 47         pok. 4 – Parter
Telefon bezpośredni: 691 – 151 – 400
e-mail: januszkozlowski@gminakoscian.pl


          OCHRONA  ŚRODOWISKA,  GOSPODARKA  KOMUNALNA  I  LOKALOWA

Osoba odpowiedzialna: Podinspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i lokalowej
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Mariusz Sikorski 
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 47         pok. 4 – Parter
e-mail: mariuszsikorski@gminakoscian.pl


          ZAOPATRZENIE  W  WODĘ,  ODPROWADZANIE  ŚCIEKÓW  I  MELIORACJA

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i melioracji
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Leszek Nowak
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 49         pok. 5 - Parter
e-mail: leszeknowak@gminakoscian.pl


          NALICZANIE  I  WINDYKACJA  OPŁAT  ZA  WODĘ

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i melioracji
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Milena Kortus
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 40         pok. 6 - Parter
e-mail: milenakortus@gminakoscian.pl

Osoba odpowiedzialna: Podinspektor ds. zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i melioracji
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Maciej Grząślewicz
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 40         pok. 6 - Parter
e-mail: maciejgrzaslewicz@gminakoscian.pl


          KONTROLA  ZEWNĘTRZNA

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. kontroli zewnętrznej
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Zdzisław Głuszak
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 40         pok. 6 - Parter
e-mail: zdzislawgluszak@gminakoscian.pl


          OŚWIATA 

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. oświaty
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Łukasz Mikołajczyk
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 50         pok. 12 – I piętro
e-mail: lukaszmikolajczyk@gminakoscian.pl


          OBSŁUGA  RADY  I  JEJ  ORGANÓW

Osoba odpowiedzialna: Podinspektor ds. obsługi Rady i jej organów
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Łukasz Ziomek
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 44         pok. 16 – I piętro
e-mail: biurorady@gminakoscian.pl


          OBRONA  CYWILNA

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Bożena Szczawik - Musiał
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 51         pok. 18 – I piętro
e-mail: bozenaszczawikmusial@gminakoscian.pl


          EWIDENCJA  LUDNOŚCI  I  DOWODY  OSOBISTE

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. ewidencji ludności
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Maria Stasiak
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 38         pok. 19 – I piętro
Telefon bezpośredni: (65) 512 – 06 – 85
e-mail: mariastasiak@gminakoscian.pl


Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. dowodów osobistych
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Maria Kędziora
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 38         pok. 19 – I piętro
Telefon bezpośredni: (65) 512 – 06 – 85
e-mail: mariakedziora@gminakoscian.pl


          ZAMÓWIENIA  PUBLICZNE

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. zamówień publicznych
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Agnieszka Maćkowiak
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 28         pok. 11 – I piętro
e-mail: agnieszkamackowiak@gminakoscian.pl


           BUDOWNICTWO

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. budownictwa
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Aneta Szudra - Kram
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 37         pok. 20 – I piętro
e-mail: anetaszudrakram@gminakoscian.pl

Osoba odpowiedzialna: Podinspektor ds. budownictwa
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Katarzyna Werner 
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 52         pok. 20 – I piętro
e-mail: katarzynawerner@gminakoscian.pl

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. budownictwa
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Anastazja Walczak 
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 37         pok. 20 – I piętro
e-mail: anastazjawalczak@gminakoscian.pl

Osoba odpowiedzialna: Podinspektor ds. budownictwa
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Marcin Marciniak  
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 57         pok. 20 – I piętro
e-mail: marcinmarciniak@gminakoscian.pl

         
          BUDOWNICTWO  I  PLANOWANIE  PRZESTRZENNE

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Marcin Nadobnik
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 39         pok. 21 – I piętro
Telefon bezpośredni: (65) 512 – 68 – 55
e-mail: marcinnadobnik@gminakoscian.pl         

       
           ROLNICTWO  I  GOSPODARKA  GRUNTAMI

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. rolnictwa i gospodarki gruntami
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Agnieszka Wachowska
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 39         pok. 21 – I piętro
Telefon bezpośredni: (65) 512 – 68 – 55
e-mail: agnieszkawachowska@gminakoscian.pl


          DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA  I  DODATKI  MIESZKANIOWE

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. działalności gospodarczej i dodatków mieszkaniowych
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Danuta Wolska
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 33         pok. 23 – I piętro
e-mail: danutawolska@gminakoscian.pl


          PROMOCJA

Osoba odpowiedzialna: Inspektor ds. promocji
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Magdalena Lewandowska
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 45         pok. 18 – I piętro
e-mail: promocja@gminakoscian.pl


          INFORMATYK

Osoba odpowiedzialna: Stanowisko ds. informatyzacji
Imię i nazwisko urzędnika administracyjnego: Paweł Pawlak
Telefon: (65) 512 – 10 – 01          wew. 41        
e-mail: pawelpawlak@gminakoscian.pl

Aktualności aktualności
05 sierpnia 2020 Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej
04 sierpnia 2020 Przebudowa drogi w Nowych Oborzyskach
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Sierpień
2020
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31