Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
Gmina Kościan Tu warto mieszkać, pracować i działać...
25
kwietnia
wtorek
Marek, Jarosław, Wasyl
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
Komunikaty
aktualnie
chmurka
9°C
Kościan
śr
chmurka
6
cz
chmurka
8
pi
chmurka
7
so
chmurka
9
nd
chmurka
9
pn
chmurka
13
wt
chmurka
14
kod

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej - Druk do pobrania
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie - Druk do pobrania

Opłaty:
Informacja o opłacie za udzielenie informacji publicznej o środowisku – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12.11.2010 w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U Nr 215, poz. 1415)

Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Ulgi: Nie stosuje się.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Kościan
ul. Młyńska 15
64-000 Kościan
pok. nr 13

Termin załatwienia sprawy: Do 14 dni

Komórka odpowiedzialna: W zależności od rodzaju żądanej informacji publicznej – merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Urzędu Gminy Kościan.

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Kościan w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Dodatkowe informacje:
1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej – BIP jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisanego wniosku.
3. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udzielenie informacji publicznej następuje w drodze decyzji.

Strefa mieszkańca
Strefa mieszkańca - informacje WNIOSKI I DOKUMENTY
EWIDENCJA LUDNOŚCI DOWODY OSOBISTE OCHRONA ŚRODOWISKA BUDOWA I UTRZYMANIE DRÓG PODATKI I OPŁATY LOKALNE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OŚWIATA GOSPODARKA GRUNTAMI WODA I KANALIZACJA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU DODATEK MIESZKANIOWY I ENERGETYCZNY AZBEST FUNDUSZ SOŁECKI ZABYTKI UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
WYWÓZ ŚMIECI STRUKTURA ORGANIZACYJNA STRATEGIE I PROGRAMY REGULAMINY ORGANIZACJE SPOŁECZNE STUDIUM I PLANY MIEJSCOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE AWARIE SIECI ENERGETYCZNEJ BUDŻET PODATKI
WODA I ŚCIEKI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK AKCYZOWY PODATEK ROLNY PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OPŁATA MIEJSCOWA OPŁATA TARGOWA
CMENTARZE KOMUNALNE
Aktualności aktualności
21 kwietnia 2017 Zapraszamy na majowy spływ kajakowy
21 kwietnia 2017 Kanalizacja Czereśniowej w Racocie
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Kwiecień
2017
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30