Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
Gmina Kościan Tu warto mieszkać, pracować i działać...
21
sierpnia
poniedziałek
Joanna, Kazimiera, Franciszek
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
Komunikaty
aktualnie
chmurka
12°C
Kościan
wt
chmurka
15
śr
chmurka
16
cz
chmurka
18
pi
chmurka
19
so
chmurka
20
nd
chmurka
19
pn
chmurka
19
kod

STARE OBORZYSKA - ZMIANA Z 2015

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199), art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam:

- o podjęciu przez Radę Gminy Kościan uchwały Nr IV/50/15 z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska,

- o przystąpieniu do procedury sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska,

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie  Urzędu Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan w godzinach urzędowania.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski do projektu planu należy składać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, natomiast do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym, w siedzibie Urzędu Gminy Kościan, przy ul. Młyńskiej 15, 64-000 Kościan lub na adres urzędu Gminy Kościan: marcinnadobnik@gminakoscian.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.04.2015 roku. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

      Wójt Gminy Kościan

/-/ Andrzej Przybyła

Strefa inwestora
INFORMACJE O GMINIE STREFA AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W WIDZISZEWIE TEREN AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W PIANOWIE TERENY INWESTYCYJNE W KURZEJ GÓRZE STUDIUM I PLANY MIEJSCOWE STRATEGIE I PROGRAMY REGULAMINY BUDŻET PODATKI
WODA I ŚCIEKI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK AKCYZOWY PODATEK ROLNY PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OPŁATA MIEJSCOWA OPŁATA TARGOWA
Aktualności aktualności
zobacz
obrazek
18 sierpnia 2017
18 sierpnia 2017 Zamknięcie odcinka drogi Słonin- Stare Oborzyska
18 sierpnia 2017 Ostrzeżenie hydrologiczne - gwałtowne wzrosty stanów wody
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Sierpień
2017
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31