Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
Gmina Kościan Tu warto mieszkać, pracować i działać...
30
kwietnia
niedziela
Marian, Katarzyna, Jakub
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
Komunikaty
aktualnie
chmurka
11°C
Kościan
pn
chmurka
8
wt
chmurka
11
śr
chmurka
12
cz
chmurka
13
pi
chmurka
13
so
chmurka
13
nd
chmurka
11
kod

EFS - edycja 2012

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO
„Twoja aktywność – Twój rozwój”  w 2012 roku

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie realizuje IV edycję projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

     Celem głównym projektu jest wspieranie nabywania oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych w okresie I – XII.2012r. 20 osób (18 K i 2 M) z gminy Kościan będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

     Projekt adresowany jest do 20 osób (kobiet i mężczyzn) z terenu gminy Kościan będących klientami GOPS Kościan, korzystających z pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formy i źródło finansowania, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodów wskazanych w art.7 ust. o pomocy społecznej.

     Projekt obejmuje zawarcie i prowadzenie kontraktów socjalnych, w ramach których dla każdego beneficjenta ostatecznego zastosowane zostaną min. 3 instrumenty aktywnej integracji:

1. WARSZTATY PSYCHOSPOŁECZNE z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych

2. WARSZTATY DORADZTWA ZAWODOWEGO związane z aktywnymi metodami poszukiwania pracy

3. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I ZAWODOWE w formie indywidualnych spotkań

4. WSPARCIE ASYSTENTA RODZINY

5. KURSY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
    
     • „Zarządzanie budżetem domowym”
     • „ABC dobrego wyglądu”

6. SZKOLENIA I KURSY ZAWODOWE dostosowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników projektu

7. ZAJĘCIA SZKOLNE ZWIĄZANE Z UZUPEŁNIENIEM WYKSZTAŁCENIA

     W ramach projektu dla uczestników i ich rodzin przewidziano również organizację:

 Pikniku rodzinnego

 Warsztatów psychologicznych wyjazdowych

 Wyjazdu edukacyjno - integracyjnego


     Ponadto wszyscy uczestnicy objęci są:

• wsparciem dochodowym w postaci świadczeń pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w formie zasiłków celowych bądź specjalnych zasiłków celowych,

• szeroko rozumianą pracą socjalną realizowaną poprzez kontrakty socjalne.


Termin realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2012

Wartość projektu: 278 273,24 zł

Biuro projektu: siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15


K.K.


                                                                                                        Kierownik
                                                                                 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                      w Kościanie
                                                                                                
                                                                                                  /-/ Bożena Lewińska

 

Urząd
DANE OGÓLNE, ADRES, NIP STRUKTURA ORGANIZACYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKA GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE BUDŻET PODATKI
WODA I ŚCIEKI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK AKCYZOWY PODATEK ROLNY PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OPŁATA MIEJSCOWA OPŁATA TARGOWA
Aktualności aktualności
28 kwietnia 2017 Pomoc dla szpitala powiatowego w Kościanie
28 kwietnia 2017 Budowa ulic w Racocie
zobacz
obrazek
28 kwietnia 2017
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Kwiecień
2017
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30