Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
19
sierpnia
niedziela
Konstancja, Emilia, Julian
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
Komunikaty
aktualnie
chmurka
31°C
Kościan
pn
chmurka
24
wt
chmurka
21
śr
chmurka
22
cz
chmurka
25
pi
chmurka
24
so
chmurka
19
nd
chmurka
18
kod

EFS - edycja 2011


REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO
„Twoja aktywność – Twój rozwój”  w 2011 roku

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie przystąpił do realizacji III edycji projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

     Celem głównym projektu jest wspieranie nabywania oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych w okresie I – XII.2011r. 20 osób (16 K i 4 M) z gminy Kościan będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

     Projekt adresowany jest do 20 osób (kobiet i mężczyzn) z terenu gminy Kościan będących klientami GOPS Kościan, korzystających z pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formy i źródło finansowania, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodów wskazanych w art.7 ust. o pomocy społecznej.

     Projekt obejmuje zawarcie i prowadzenie kontraktów socjalnych, w ramach których dla każdego beneficjenta ostatecznego zastosowane zostaną min. 3 instrumenty aktywnej integracji:

1. WARSZTATY PSYCHOSPOŁECZNE
dotyczące umiejętności interpersonalnych

2. WARSZTATY DORADZTWA ZAWODOWEGO
 związane z aktywnymi metodami poszukiwania pracy

3. KURSY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
• kurs prowadzenia gospodarstwa domowego oraz zarządzania jego budżetem
• kurs motywacji do zmiany

4. KURSY ZAWODOWE
wybrane przez uczestniczkę/uczestnika wg własnych preferencji
• kurs komputerowy I i II stopnia
• kurs komputerowej obsługi programu magazynowania
• kurs florystyczny

5. BADANIE SPECJALISTYCZNE oraz UZYSKANIE KSIĄŻECZKI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ

W ramach projektu przewidziano dla wszystkich uczestniczek/uczestników również:
• wsparcie dochodowe w postaci świadczeń pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w formie zasiłków celowych bądź specjalnych zasiłków celowych,
• szeroko rozumianą pracę socjalną realizowaną poprzez kontrakty socjalne.


Termin realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2011

Wartość projektu: 149 901,13 zł

Biuro projektu: siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościani ul. Młyńska 15

 

                                                                                                        Kierownik
                                                                                    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                
                                                                                                  /-/ Bożena Lewińska
K.G.

Aktualności aktualności
16 sierpnia 2018 Uroczystości patriotyczne w Turwi
16 sierpnia 2018 Chwała poległym za ojczyznę!
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Sierpień
2018
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31