Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
Gmina Kościan Tu warto mieszkać, pracować i działać...
25
lipca
wtorek
Jakub, Krzysztof, Walentyna
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
Komunikaty
aktualnie
chmurka
17°C
Kościan
śr
chmurka
17
cz
chmurka
16
pi
chmurka
18
so
chmurka
18
nd
chmurka
20
pn
chmurka
23
wt
chmurka
23
kod

EFS - edycja 2011


REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO
„Twoja aktywność – Twój rozwój”  w 2011 roku

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie przystąpił do realizacji III edycji projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

     Celem głównym projektu jest wspieranie nabywania oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych w okresie I – XII.2011r. 20 osób (16 K i 4 M) z gminy Kościan będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

     Projekt adresowany jest do 20 osób (kobiet i mężczyzn) z terenu gminy Kościan będących klientami GOPS Kościan, korzystających z pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formy i źródło finansowania, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodów wskazanych w art.7 ust. o pomocy społecznej.

     Projekt obejmuje zawarcie i prowadzenie kontraktów socjalnych, w ramach których dla każdego beneficjenta ostatecznego zastosowane zostaną min. 3 instrumenty aktywnej integracji:

1. WARSZTATY PSYCHOSPOŁECZNE
dotyczące umiejętności interpersonalnych

2. WARSZTATY DORADZTWA ZAWODOWEGO
 związane z aktywnymi metodami poszukiwania pracy

3. KURSY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
• kurs prowadzenia gospodarstwa domowego oraz zarządzania jego budżetem
• kurs motywacji do zmiany

4. KURSY ZAWODOWE
wybrane przez uczestniczkę/uczestnika wg własnych preferencji
• kurs komputerowy I i II stopnia
• kurs komputerowej obsługi programu magazynowania
• kurs florystyczny

5. BADANIE SPECJALISTYCZNE oraz UZYSKANIE KSIĄŻECZKI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ

W ramach projektu przewidziano dla wszystkich uczestniczek/uczestników również:
• wsparcie dochodowe w postaci świadczeń pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w formie zasiłków celowych bądź specjalnych zasiłków celowych,
• szeroko rozumianą pracę socjalną realizowaną poprzez kontrakty socjalne.


Termin realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2011

Wartość projektu: 149 901,13 zł

Biuro projektu: siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościani ul. Młyńska 15

 

                                                                                                        Kierownik
                                                                                    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                
                                                                                                  /-/ Bożena Lewińska
K.G.

Urząd
DANE OGÓLNE, ADRES, NIP STRUKTURA ORGANIZACYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKA GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE BUDŻET PODATKI
WODA I ŚCIEKI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK AKCYZOWY PODATEK ROLNY PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OPŁATA MIEJSCOWA OPŁATA TARGOWA
Aktualności aktualności
24 lipca 2017 Awaria sieci wodociągowej w m. Nowy Dębiec
24 lipca 2017 Ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Lipiec
2017
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31