Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
28
maja
czwartek
Augustyn, Jaromir, Wilhelm
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2019 rok

Środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2019 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W związku z tym prosimy pracodawców zainteresowanych kształceniem ustawicznym pracowników o rozeznanie potrzeb w tym zakresie.  

Środki te będzie można przeznaczyć na następujące działania określone na 2019 rok przez  Radę Rynku Pracy:

  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;

Pracodawcy zamierzający skorzystać z tego priorytetu powinni wykazać, że współfinansowane ze środków KFS działania zmierzające do podniesienia kompetencji pracowników związane są z ich zadaniami realizowanymi w CIS, KIS lub WTZ.

  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

Wnioskodawca powinien przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności kandydata na szkolenie bądź oświadczenie o posiadaniu takiego orzeczenia.

  • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Wnioskodawca powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy,
a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami.

            W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy oczekuje na Państwa zapotrzebowanie w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r. Informacja  może zostać przekazana listownie, faxem lub pocztą e-mail na adres: d.nowak@koscian.praca.gov.pl.

Informacja powinna zawierać kwotę środków oraz liczbę osób dla których planowane są działania z zakresu kształcenia ustawicznego.

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie informuje jednocześnie, że zgłoszone zapotrzebowanie nie stanowi podstawy do przyznania środków pracodawcom, a stanowi jedynie podstawę do oszacowania tego zapotrzebowania.

 

 

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Maj
2020
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31