Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
10
lipca
piątek
Amelia, Filip, Witalis
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Powszechny Spis Rolny 2020

Jeśli chcielibyście Państwo pracować jako rachmistrze spisowi, to Urząd Gminy Kościan do 8 lipca br. będzie prowadził nabór na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego, który będzie przeprowadzany w Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 roku. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).

Jak przebiega nabór na rachmistrza spisowego do Powszechnego Spisu Rolnego 2020?

Kandydaci na rachmistrzów powinni się zgłosić się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020. Kandydaci na rachmistrzów spisowych do spisu rolnego w naszej gminie powinni spełniać następujące warunki:
- są osobami pełnoletnimi;
- mieszkają na terenie Gminy Kościan;
- posiadają co najmniej średnie wykształcenie;
- posługują się językiem polskim w mowie i w piśmie;
- nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci otrzymają od urzędu gminy informację o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza. Kandydaci podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Egzamin po szkoleniu, o którym mowa powyżej, będzie realizowany za pomocą aplikacji internetowej. O uzyskaniu statusu rachmistrza decyduje liczba punktów zdobytych przez kandydata i kolejność zgłoszeń podczas naboru (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów).

Rachmistrz jako funkcjonariusz publiczny będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
- po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
- po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.

Rachmistrz, po podpisaniu umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, otrzymuje identyfikator oraz urządzenie mobilne, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.

Zgłoszenia należy dokonać osobiście w Urzędzie Gminy Kościan ul. Młyńska 15. Gminnym koordynatorem spisu jest Mirosław Duda – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, tel. 65 512 10 01, e-mail: miroslawduda@gminakoscian.pl

Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie https://spisrolny.gov.pl/


Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Lipiec
2020
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31