Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
26
czerwca
środa
Paulina, Jan, Paweł
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
kod

Informacja dla mieszkańców obrębów geodezyjnych Kobylniki, Ponin, Sierakowo, Widziszewo, Bonikowo, Krzan, Łagiewniki, Sepienko, Szczodrowo, Kiełczewo oraz Kokorzyn

                   Kościan, dnia 03.01.2019 r.

GN-I.6641.1.2018

 

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

zawiadamia, że:

Wykonane zostały czynności techniczne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, polegające na dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków do wymogów obowiązujących przepisów oraz aktualizacji danych ewidencyjnych, dotyczących gruntów, budynków i lokali;

na obszarze obrębów ewidencyjnych: Kobylniki, Ponin, Sierakowo, Widziszewo, Bonikowo, Krzan, Łagiewniki, Sepienko, Szczodrowo, Kiełczewo, Kokorzyn, położonych na terenie gminy Kościan.

Zgodnie z art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t.j. z późn. zm.) zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu ewidencji gruntów i budynków składający się z części opisowej i kartograficznej, sporządzony w wyniku przeprowadzonej modernizacji.

Wyłożenie dokumentacji odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Aleja Tadeusza Kościuszki 22,

w dniach od 28 stycznia 2019 do 15 lutego 2019 roku, w godzinach od 9 00 do 1300.

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w wyznaczonym terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo – kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

 

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

 

Henryk Bartoszewski

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Czerwiec
2019
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30