Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
20
czerwca
środa
Bogna, Florentyna, Rafał‚
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
Komunikaty
aktualnie
chmurka
28°C
Kościan
cz
chmurka
22
pi
chmurka
14
so
chmurka
14
nd
chmurka
15
pn
chmurka
16
wt
chmurka
19
śr
chmurka
21
kod

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w Wyskoci

obrazek

Wójt Gminy Kościan

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych
będących własnością
Gminy Kościan.

Przetarg będzie zorganizowany i przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1490 ze zm.).

Przedmiotem przetargu są nieruchomości rolne wymienione w wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia podanym do publicznej wiadomości w wykazie ogłoszonym Zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia 15. 03. 2017 r.

Miejsce położenia nieruchomości: Wyskoć  

Księga wieczysta: PO1K/00032072/7.

Nr działki: 464 i 469

Powierzchnia działek ogółem: 0,9700 ha.

Czynsz wywoławczy: 6,80 q żyta

Wadium: 100,00 zł.

Minimalne postąpienie: 0,10 q żyta. 

Umowa dzierżawna będzie zawarta na okres od 01.05.2017 r.  do 31.08.2027 r.

 Przetarg odbędzie się w dniu 28.04.2017 r. o godz. 10.00
w salce Urzędu Gminy Kościan ul. Młyńska 15.

 Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 100,00 złotych w kasie Urzędu Gminy Kościan najpóźniej do 25.04.2017r.   

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zatrzymane zostanie do chwili podpisania umowy dzierżawy, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po jego zakończeniu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Kościan w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

Wysokość czynszu dzierżawnego będzie wynikać z przemnożenia ilości żyta określoną w drodze przetargu przez średnią cenę skupu żyta, stanowiącą podstawę do naliczenia podatku rolnego w roku, za który naliczany jest czynsz.  

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptowaniu określonych w jego treści warunków.

Nieruchomość wydzierżawiana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem dzierżawcy.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościan ul. Młyńska 15 pokój Nr 21 lub telefonicznie (65) 512-10-01 wew. 39 i (65) 512-68-55.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu z przyczyn uzasadnionych.

 

 

                                                                                                    Wójt Gminy Kościan

                                                                                                     /-/ Andrzej Przybyła

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Czerwiec
2018
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30