Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
24
czerwca
niedziela
Danuta, Emilia, Jan
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
Komunikaty
aktualnie
chmurka
12°C
Kościan
pn
chmurka
16
wt
chmurka
17
śr
chmurka
18
cz
chmurka
20
pi
chmurka
20
so
chmurka
19
nd
chmurka
20
kod

Odnawialne źródlła energii w Twoim domu

obrazek

Wójt Gminy Kościan informuje, że Gmina rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych mieszkańców Gminy Kościan (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz firmy nie mogą brać udziału w projekcie) ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca i kolektorów słonecznych, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska. Poziom dofinansowania wynosi aż 85% kosztów kwalifikowanych. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, solary) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8 %. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na dachach budynków gospodarczych bądź na gruncie VAT wynosi 23 %. W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania ankiet - deklaracji udziału w Projekcie. Plik z ankietą w załączeniu (poniżej). Ankiety są dostępne również w Urzędzie Gminy w biurze obsługi rady. Do podpisania umowy niezbędne jest okazanie aktu własności (akt notarialny, odpis księgi wieczystej)

Gmina będzie odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie projektu.

Uczestnicy projektu powinni mieć zweryfikowane możliwości posadowienia wybranej instalacji OZE, optymalnych dla danego gospodarstwa domowego.  

Opłaty za inspekcje terenowe:

wysokość wpłaty jest równa iloczynowi ilości przeprowadzonych inspekcji dla poszczególnych źródeł OZE (instalacja solarna, instalacja fotowoltaiczna) i kwocie odpowiadającej danej inspekcji określonej poniżej (można wpłacać za 1 lub 2 analizy):

1.  instalacja solarna – 246,00 zł.

2. instalacja fotowoltaiczna – 270,60 zł.

Wszelkie pytania dotyczące strony technicznej przedsięwzięcia można kierować do działu technicznego:

tel. 579 075 113 lub mailowo: biuro@doekogroup.pl

Ankiety uczestnictwa w projekcie oraz umowy na analizę technicznych możliwości budowy źródła OZE można składać w od 26 czerwca 2017 r. do  10 lipca 2017 r.

Osoby które nie uiszczą opłaty w wyznaczonym terminie nie będą mogły wziąć udziału w Projekcie.

ZAŁĄCZNIKI

- ankieta uczestnictwa w projekcie

- umowa na analizę możliwości technicznych budowy źródła OZE

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Czerwiec
2018
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30