Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
16
września
poniedziałek
Edyta, Kamil, Korneliusz
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
kod

Analiza kondycji finansowej wielkopolskich samorządów za rok 2018

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, na podstawie przesłanych sprawozdań finansowych z podległych jednostek samorządu terytorialnego, dokonała analizy kondycji finansowej samorządów za poprzedni rok. Badaniem objęto 257 jednostek samorządu terytorialnego w podziale na:

– gminy miejskie (15)

– gminy wiejskie (113)

– gminy miejsko-wiejskie (94)

– miasta na prawach powiatu (4)

– powiaty (31).

Ocena przeprowadzona została w oparciu następujące wskaźniki:

W1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem

W2. Relacja nadwyżki operacyjnej (rozumianej jako dodatnia wartość wyniku bieżącego będącego różnicą dochodów bieżących i wydatków bieżących) do dochodów ogółem

W3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

W4. Samofinansowanie inwestycji

W5. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

W6. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem

W7. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem

W8. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Po raz kolejny analiza potwierdziła dobrą kondycję finansową Gminy Kościan. Wśród 113 gmin wiejskich w naszym województwie Gmina Kościan znalazła się na 10. miejscu. Na uwagę zasługuje wysoki udział dochodów własnych w dochodach ogółem (54,9%), duże możliwości samofinansowania inwestycji, niski wskaźnik relacji zobowiązań do dochodów ogółem (6,5%). Ze szczegółowymi wynikami rankingu w poszczególnych grupach oraz danymi źródłowymi i zasadami przyjętej metodologii można zapoznać się na stronie internetowej RIO: http://www.bip.poznan.rio.gov.pl/?c=1056

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Wrzesień
2019
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30