Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
16
czerwca
niedziela
Alina, Aneta, Justyna
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
kod

W powiecie kościańskim rusza program "Aktywny samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, iż Powiat Kościański ponownie przystąpił do realizacji pilotażowego  programu „ Aktywny Samorząd” w 2019r.

Program ten będzie finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2019r.  dla osób niepełnosprawnych realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I

Obszar A zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób z dysfunkcją narządu ruchu z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Obszar A zadnie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Obszar A zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Obszar A zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Obszar B zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z dysfunkcją wzroku lub obu rąk z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Obszar B zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i    oprogramowania

Obszar B zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z dysfunkcją wzroku z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

Obszar B zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  

Obszar B zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Obszar C zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Obszar C zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano  nowoczesne rozwiązania techniczne adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności

Obszar C zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu  sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny , w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności

Obszar C zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego adresowana do osób dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczeniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Obszar D – pomoc w utrzymaniu  aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką  (dziennego opiekuna, niani lub w ramach  klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole) adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka

Moduł IIpomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji :

- w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej ( studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia , jednolite studia magisterskie , studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym , w tym też również za pośrednictwem Internetu ), przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

 

Terminy przyjmowania wniosków w 2019r.:

Moduł I

od 03.06.2019r. do 30.08.2019r.

Moduł II

od 01.03.2019r. do 30.03.2019r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019) – semestr letni

od 02.09.2019r. do 10.10.2019r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020) – semestr zimowy

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skontaktowania się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 tel. 65/511-01-66 , 65 512-02-17.       

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Czerwiec
2019
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30