Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
28
maja
czwartek
Augustyn, Jaromir, Wilhelm
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

Honorowe tytuły wręczone

     W miniony weekend delegacja z gminy Kościan wzięła udział w uroczystym spotkaniu z okazji 10 – lecia podpisania aktu współpracy pomiędzy Gminą Kościan, a Gminą Sümeg. Przyjaźń polsko – węgierska zapoczątkowana została w listopadzie 2000 roku, kiedy to na zaproszenie Burmistrza Sümeg Ferenc Ratosi ziemię węgierską odwiedzili Henryk Bartoszewski – Wójt Gminy Kościan z Andrzejem Przybyłą - ówczesnym Przewodniczącym Rady Gminy Kościan. Do spotkania doszło dzięki zaangażowaniu Pani Klary Sipos Molnárné. Do rewizyty doszło już w maju następnego roku.

     Współpraca rozwijała się, a w listopadzie 2003 w Sümeg został podpisany dokument o współpracy obu gmin. W kwietniu 2004 r. odwiedziła naszą gminę węgierską delegacja radnych z Burmistrzem Ferenc Ratosi na czele. Podczas wizyty podczas uroczystej sesji w Racocie został podpisany akt o partnerstwie obu gmin.

     Przez ostatnie 10 lat mieliśmy wiele okazji, dzięki którym mogliśmy się lepiej poznać i wymienić doświadczeniami. Nasi przedstawiciele uczestniczyli w uroczystościach narodowych i lokalnych na Węgrzech. Przedstawiciele gminy  Sümeg zaszczycili nas swoją obecnością na obchodach XV i XX – lecia samorządu w Polsce. Liczne przyjaźnie nawiązała też młodzież szkolna oraz strażacy.

     Podejmowane działania w zakresie umacniania partnerskich kontaktów przyczyniły do podjęcia przez Radę Sümeg uchwały o nadaniu tytułu „Honorowy Obywatel gminy Sümeg” dla Henryka Bartoszewskiego - Wójta Gminy Kościan. W marcu 2009 na uroczystej sesji akt nadania tytułu został wręczony Wójtowi.

     W kwietniu 2013 podczas sesji Rady Gminy Kościan radni podjęli stosowną uchwałę o przyznaniu Gminie Sümeg tytułu „Zasłużony dla Gminy Kościan”.  

     Podczas tej samej sesji radni postanowili uhonorować Panią Klarę Sipos Molnárné – nazywaną „Matką Chrzestną naszych kontaktów” – honorowym tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Kościan”.

     Honorowe tytuły zostały przekazane podczas wspólnego spotkania na ziemi węgierskiej. W delegacji wzięli udział: Andrzej Przybyła – Zastępca Wójta Gminy Kościan oraz  grupa radnych: Marieta Szkudlarska – Wiceprzewodnicząca Rady, Renata Bielawska, Leszek Baranowski, Eugeniusz Ruskowiak, Zdzisław Gidaszewski, Marek Ptak oraz Szymon Michalak. 


     Sümeg jest niewielkim miastem położonym w południowo – zachodniej części pasma Bakony, niecałe 30 km na północ od Balatonu. Liczy 6 758 mieszkańców. Przybywających do niego wita z daleka wielka późnośredniowieczna forteca, wznoszącą się na szczycie jedynej w okolicy góry. Zamek w Sümeg jest największą atrakcją miasta, nie licząc pamiątek pozostałych po rezydujących tam biskupach z Vesprém. Funkcję burmistrza w tej gminie pełni Ferenc Rátosi, który wspólnie z Klarą Sipos Molnárné zapoczątkowali w roku 2000 partnerskie kontakty z Gminą Kościan.Po trzech latach wymiany wspólnych doświadczeń, 28 listopada 2003 r. Gmina Sümeg postanowiła zawrzeć oficjalny akt o partnerstwie z Gminą Kościan starając się podtrzymywać, pielęgnować i ożywiać wzajemne stosunki partnerskie, ażeby w ten sposób przyczynić się do trwałej przyjaźni i szerokiej współpracy. Ostatnie 10 lat pokazały, że zarówno gminy jak również straże pożarne, szkoły prowadziły wspólne działania. Okres ten pozwolił lepiej poznać tradycje i zwyczaje mieszkańców obu gmin.


     Pani Klara Sipos Molnárné jest emerytowanym oficerem pożarnictwa i pracowałana stanowisku Głównego Referenta ds. pedagogiki przeciwpożarowej w Komendzie Społecznej Straży Pożarnej w Budapeszcie. Dzięki jej wielkiemu osobistemu zaangażowaniu od kilku lat rozwija się współpraca strażaków polskich i węgierskich. Współpraca objawia się udziałem Polskich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Międzynarodowych Obozach Pożarniczych w miejscowości Gyulai Sümeg na Węgrzech, gdzie już kilkakrotnie uczestniczyła młodzież z gminy Kościan. Obozy były organizowane w Polsce w Lubiniu. Dzięki Pani Klarze Sipos Molnárné została nawiązana współpraca pomiędzy gimnazjum w Starych Oborzyskach oraz szkoły w Sümeg. W trakcie udziału w wielu projektach młodzież miała możliwość poznania na miejscu swoich rówieśników ich kulturę, zwyczaje i codzienne życie. Pani Klara Sipos Molnárné opanowała od podstaw język polski, co umożliwia jej pośredniczenie w nawiązywaniu partnerskich kontaktów między gminami polskimi a węgierskimi. Poprzez jej starania w listopadzie 2003 r. podpisano oficjalny akt nawiązania partnerstwa pomiędzy Gminą Kościan a Gminą Sümeg, w którym gminy zobowiązały się podtrzymywać i wspierać stosunki partnerskie doprowadzając do trwałej przyjaźni i szerokiej współpracy. Ponadto Pani Klara wielokrotnie bezinteresownie pełniła rolę tłumacza we wzajemnej wymianie.

 

 

 

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Maj
2020
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31