Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
20
lutego
wtorek
Leon, Ludmiła, Eustachy
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
Komunikaty
aktualnie
chmurka
-3°C
Kościan
śr
chmurka
-1
cz
chmurka
-2
pi
chmurka
-3
so
chmurka
-4
nd
chmurka
-6
pn
chmurka
-7
wt
chmurka
-6
kod

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Racot

 

Na podstawie art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami), art.39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Kościan Nr XLII/434/10 z dnia 28 października 2010 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Racot wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08.10.2015 r. do 29.10.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kościan, 64-000 Kościan, ul. Młyńska 15, w godz. od 8:00 do 15:00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.10.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kościan o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kościan z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2015 r.

 

Wójt Gminy Kościan

/-/ Andrzej Przybyła

Aktualności aktualności
15 lutego 2018 Dotacja na remont Pałacu w Turwi
14 lutego 2018 Czasowe zamknięcie wiaduktu w Nacławiu - aktualizacja
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Luty
2018
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28