Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
Gmina Kościan Tu warto mieszkać, pracować i działać...
23
sierpnia
środa
Róża, Apolinary, Filip
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
Komunikaty
aktualnie
chmurka
11°C
Kościan
cz
chmurka
17
pi
chmurka
19
so
chmurka
20
nd
chmurka
22
pn
chmurka
19
wt
chmurka
19
śr
chmurka
19
kod

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany mpzp

                                                                                          

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kurza Góra

     Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647), art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam:
- o podjęciu przez Radę Gminy Kościan uchwały Nr XXX/338/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kurza Góra
- o przystąpieniu do procedury sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kurza Góra.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie  Urzędu Gminy Kościan,
ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan.

     Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski do projektu planu należy składać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, natomiast do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym, w siedzibie Urzędu Gminy Kościan, przy ul. Młyńskiej 15, 64-000 Kościan  na adres urzędu Gminy Kościan: marcinnadobnik@gminakoscian.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2013 roku.

     Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
             
                                                            

Wójt Gminy Kościan

/-/ Henryk Bartoszewski

Strefa inwestora
INFORMACJE O GMINIE STREFA AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W WIDZISZEWIE TEREN AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W PIANOWIE TERENY INWESTYCYJNE W KURZEJ GÓRZE STUDIUM I PLANY MIEJSCOWE STRATEGIE I PROGRAMY REGULAMINY BUDŻET PODATKI
WODA I ŚCIEKI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK AKCYZOWY PODATEK ROLNY PODATEK LEŚNY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OPŁATA MIEJSCOWA OPŁATA TARGOWA
Aktualności aktualności
18 sierpnia 2017 Budowa ulic w Racocie
zobacz
obrazek
18 sierpnia 2017
18 sierpnia 2017 Zamknięcie odcinka drogi Słonin- Stare Oborzyska
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Sierpień
2017
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31