Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
14
lipca
wtorek
Stella, Bonawentura, Marcelin
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

XII sesja Rady Gminy Kościan

Przewodniczący Rady Gminy Kościan Jan Szczepaniak informuje, że XII sesja Rady Gminy Kościan odbędzie się w środę 27 listopada 2019 r. o godz. 17:00 w „Domu Ogrodnika” w Widziszewie.


                                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                                      Gminy Kościan

                                                                                                   /-/ Jan Szczepaniak

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.
4.    Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy.
5.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresach międzysesyjnych.
6.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o czynnościach podjętych w okresach międzysesyjnych.
7.    Informacja o stopniu realizacji uchwał podjętych na X sesji Rady Gminy.
8.    Informacja o stopniu realizacji uchwał podjętych na XI sesji Rady Gminy.
9.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
9.1.    zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2019-2025 (druk nr 112),
9.2.    zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2019  (druk nr 113),
9.3.    zmiany Uchwały Nr IX/90/19 Rady Gminy Kościan z dnia 3 września 2019 r.  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Kościan” (druk nr 114),
9.4.    wyrażenia zgody na  wydzierżawienie  nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Kościan położonych w Kobylnikach  (druk nr 115),
9.5.    nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiełczewo (druk nr 116),
9.6.    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kiełczewo (druk nr 117),
9.7.    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowy Dębiec (druk nr 118),
9.8.    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wprowadzenia obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię                         z odnawialnych źródeł energii wraz z infrastrukturą techniczną w obrębach wsi Kawczyn, Kurowo i Mikoszki (druk nr 119),
9.9.    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wprowadzenia obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię                         z odnawialnych źródeł energii wraz z infrastrukturą techniczną w obrębach wsi Łagiewniki, Sepienko (druk nr 120),
9.10.    wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na stan mienia Gminy Kościan sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Oborzyska, obręb geodezyjny Nowe Oborzyska (druk nr 121),
9.11.    wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na stan mienia Gminy Kościan sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Oborzyska, obręb geodezyjny Stare Oborzyska (druk nr 122),
9.12.    uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” (druk nr 123).
10.    Wolne głosy i wnioski.
11.    Zakończenie sesji.

Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Lipiec
2020
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31