Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
24
października
sobota
Marty, Marcina, Rafała
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

XIX sesja Rady Gminy Kościan

Przewodniczący Rady Gminy Kościan Jan Szczepaniak informuje, że XIX sesja Rady Gminy Kościan odbędzie się w środę 30 września 2020 r. o godz. 17:00 w „Domu Ogrodnika” w Widziszewie.

 

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                                      Gminy Kościan

                                                                                                   /-/ Jan Szczepaniak

 

 

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja o stopniu realizacji uchwał podjętych na XVIII sesji Rady Gminy.
  7. Informacja Wójta Gminy Kościan o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.
  8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (druk nr 207),

8.2. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Luboszu, ul. Słoneczna” w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Luboszu” (druk nr 208),

8.3.  zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Lubosz, w ulicach Sadowej i Ogrodowej” w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Luboszu” (druk nr 209),

8.4. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Lubosz, w ulicach Wiatrakowa i Bojanowskiego” w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Luboszu” (druk nr 210),

8.5. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Kurzej Górze ul. Rolna” (druk nr 211),

8.6. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2020-2027 (druk nr 212),

8.7. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2020 (druk nr 213),

8.8.  zmiany Uchwały Nr XIV/144/20 Rady Gminy Kościan z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kościan na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Kościan (druk nr 214),

8.9. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kościan na rok szkolny 2020/2021 (druk nr 215),

8.10.ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Racot, dz. nr 266/22 i 266/23) (druk nr 216),

8.11. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska (druk nr 217),

8.12. zatwierdzenia Strategii Rozwoju Wsi przedstawionych przez sołectwa Gminy Kościan (druk nr 218),

8.13. dokonania zamiany nieruchomości położonej w Poninie (druk nr 219).

  1. Wolne głosy i wnioski.
  2. Zakończenie sesji.

 

 

 

Aktualności aktualności
23 października 2020 Nowe zasady bezpieczeństwa od 24.10.2020
23 października 2020 5. edycja Konkursu Fotograficznego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Październik
2020
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31