Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
28
listopada
sobota
Jakub, Lesław, Zdzisław
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
Czujniki stanu powietrza
CZYTELNIA
kod

XX sesja Rady Gminy Kościan

 Na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.),

 zarządzam na dzień:

28 października 2020 r. (środa), godz. 16:00

 XX sesję  Rady Gminy Kościan.

 Sesja zostanie przeprowadzona zdalnie w sposób korespondencyjny.

 

W ww. terminie zostanie przeprowadzona transmisja sesji z udziałem Przewodniczącego Rady Gminy z sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kościan.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stopniu realizacji uchwał podjętych na XIX sesji Rady Gminy.
 7. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kościan w roku szkolnym 2019/2020.

 

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

9.1.            zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2020-2027 (druk nr 221),

9.2.            zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2020  (druk nr 222),

9.3.            udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (druk nr 223),

9.4.            uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021” (druk nr 224),

9.5.            zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Kościan i Gminy Śmigiel przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Śmigiel (druk nr 225),

9.6.            szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Kościan (druk nr 226),

9.7.            wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na stan mienia Gminy Kościan sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kokorzyn, obręb geodezyjny Kokorzyn (druk nr 227),

9.8.            określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kościan na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach, na obszarze Gminy Kościan (druk nr 228).

 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady

     Gminy Kościan

 /-/ Jan Szczepaniak

Aktualności aktualności
27 listopada 2020 Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku
26 listopada 2020 Informacja dla producentów świń
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Listopad
2020
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30