Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
16
czerwca
niedziela
Alina, Aneta, Justyna
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
kod

VI sesja Rady Gminy Kościan

Przewodniczący Rady Gminy Kościan Jan Szczepaniak informuje, że VI sesja Rady Gminy Kościan odbędzie się w środę 20 marca 2019 r. o godz. 17:00 w „Domu Ogrodnika”  w Widziszewie.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o stopniu realizacji uchwał podjętych na V sesji Rady Gminy.
7. Sprawozdanie z wyborów sołeckich przeprowadzonych w Gminie Kościan.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
8.1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2019-2022 (druk nr 39),
8.2. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2019  (druk nr 40),
8.3. określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kościan w roku 2019 (druk nr 41),
8.4. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kościan w roku 2019 (druk nr 42),
8.5. nadana nazwy ulicy w miejscowości Stary Lubosz (druk nr 43),
8.6. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościan (druk nr 44),
8.7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji polegających na budowie elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębach wsi Krzan, Kokorzyn, Szczodrowo, Kiełczewo, Sepienko, Bonikowo (druk nr 45),

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o stopniu realizacji uchwał podjętych na V sesji Rady Gminy.

7. Sprawozdanie z wyborów sołeckich przeprowadzonych w Gminie Kościan.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2019-2022 (druk nr 39),

8.2. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościan na rok 2019  (druk nr 40),

8.3. określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kościan w roku 2019 (druk nr 41),

8.4. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kościan w roku 2019 (druk nr 42),

8.5. nadana nazwy ulicy w miejscowości Stary Lubosz (druk nr 43),

8.6. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościan (druk nr 44),

8.7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji polegających na budowie elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębach wsi Krzan, Kokorzyn, Szczodrowo, Kiełczewo, Sepienko, Bonikowo (druk nr 45),

8.8. wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonych w miejscowości Kokorzyn (druk nr 46),

8.9. wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kościan do reprezentowania jej w Stowarzyszeniu Samorządów Południowo – Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju” (druk nr 47).

9.    Wolne głosy i wnioski.

10.    Zakończenie sesji.

 

            Przewodniczący Rady

                                                                                                      Gminy Kościan

                                                                                                   /-/ Jan Szczepaniak

Aktualności aktualności
14 czerwca 2019 Ratujemy i uczymy ratować w Kokorzynie
14 czerwca 2019 Poznaj zmiany w ustawie o Kołach Gospodyń Wiejskich – bezpłatne spotkanie informacyjne 27.06.2019
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Czerwiec
2019
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30