Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
22
września
sobota
Tomasz, Maurycy
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
Komunikaty
aktualnie
chmurka
11°C
Kościan
nd
chmurka
12
pn
chmurka
11
wt
chmurka
10
śr
chmurka
12
cz
chmurka
14
pi
chmurka
12
so
chmurka
11
kod

Zaświadczenie z akt ewidencji ludności

Osoba odpowiedzialna:  

Inspektor ds. ewidencji ludności – Maria Stasiak, pokój nr 19 – I piętro,
tel.  65 512 10 01 wew. 38
e-mail: mariastasiak@gminakoscian.pl

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U z 2017r. poz. 657 ze zm.) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
  2. Do wglądu:

- dowód osobisty lub paszport (dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą),

Opłaty: Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Kościan pok. nr 19

Termin i sposób załatwiania sprawy:
Niezwłocznie. Maksymalnie termin oczekiwania wynosi do 7 dni.

Tryb odwoławczy:
Zażalenia na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenie o żądanej treści kieruje sie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Kościan w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

Uwagi:

Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy. W przypadku dzieci zaświadczenie otrzymują rodzice.    

Z opłaty zwolnione są zaświadczenia wydawane do celów takich jak:  
   · alimenty, opieka, kuratela i przysposobienie
   ·  ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, renty strukturalne
   ·  świadczenia socjalne
   ·  zatrudnienie, wynagrodzenie za pracę
   ·  nauka, oświata, ochrona zdrowia

Aktualności aktualności
21 września 2018 Ostrzeżenie o możliwości wystapienia silnego wiatru
21 września 2018 Stypendystki Dezyderego Chłapowskiego
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Wrzesień
2018
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30