Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Aby poprawnie wyświetlić stronę wymagana jest najnowsza wersja przeglądarki.

Zaktualizuj Internet Explorer bądź zainstaluj inną przeglądarkę.

Wpis został dodany do czytelni.Zamknij komunikat

Wpis usunięty.Zamknij komunikat

Dodaj wpis do czytelni.
Usuń z czytelni.
you tube
thumbnail
15
grudnia
sobota
Nina, Celina, Walerian
System Elektronicznej
Skrzynki Podawczej
EBOK Wodociągi
0 TEMATÓW

w czytelni

CZYTELNIA
Komunikaty
aktualnie
chmurka
-1°C
Kościan
nd
chmurka
-2
pn
chmurka
-1
wt
chmurka
1
śr
chmurka
-1
cz
chmurka
-1
pi
chmurka
0
so
chmurka
2
kod

Dodatek mieszkaniowy

Osoba odpowiedzialna:

Inspektor ds. działalności gospodarczej i dodatków mieszkaniowych - Danuta Wolska, pok. nr 23
tel. (65) 512 10 01 wew. 36
e-mail: danutawolska@gminakoscian.pl

Podstawa prawna: Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21.06.2001 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r.  Nr. 156 poz.1817 ze zm.).


I.  Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – wg załączonego wzoru.
2. Deklaracja o wysokości dochodów – wg załączonego wzoru.
3. Zaświadczenie potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu w okresie ostatnich 3 m-cy poprzedzających złożenie wniosku.
4. Dokument potwierdzający miesięczny wymiar opłat (wystawiony przez Zarządcę)
5. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości do wglądu

II.  Opłaty:

Nie pobiera się opłat

III.  Termin odpowiedzi: Do 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

IV.  Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Kościan lub przesyła za pośrednictwem Urzędu Pocztowego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V.  Uwagi:

1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach spółdzielczych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- innym osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny

2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa wyżej, jeżeli:
- średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekroczy 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

3. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego - przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy nie może przekraczać:
- dla 1 osoby 35m2 + 30% = 45,5m2
- dla 2 osób 40m2 + 30% = 52,0m2
- dla 3 osób 45m2 + 30% - 58,5m2
- dla 4 osób 55m2 + 30% = 71,5m2
- dla 5 osób 65m2 + 30% = 84,5m2
- dla 6 osób - 70m2 + 30% = 91,0m2 + 5m2 dla każdej kolejnej osoby.

4. Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie o uzyskanych dochodach z ostatnich 3 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku,
- w przypadku emerytów i rencistów odcinki za trzy m-ce poprzedzające datę złożenia wniosku wysokości pobranej emerytury/renty,
- w przypadku osób pobierających alimenty - wyrok Sądu o wysokości alimentów,
- osoby bezrobotne - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy - ostatni rachunek za energię elektryczną,
- aneks ze składnikami czynszu określający wysokość opłat za ostatni miesiąc.

Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - należy dołączyć zaświadczenie Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Aktualności aktualności
13 grudnia 2018 Mikołajkowy wyjazd uczniów z Kokorzyna
12 grudnia 2018 Warsztaty bożonarodzeniowe u seniorek
Mobilnie
kod
Przeglądaj naszą stronę na wszystkich
urządzeniach mobilnych.
Grudzień
2018
p w s c p s n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31